Podstawy programowania stymulatorów
(również dla osób prowadzących tylko kontrole stymulatorów)
Kurs dla mniej i średnio- zaawansowanych

     

 

Informacje ogólne

 

Komisja ds. Szkoleń i Specjalizacji PTK przyznała za uczestnictwo w kursie: 16,50 pkt. edukacyjnych

Termin: 25-27 marca 2007 (niedz-wtorek)
Miejsce: Chlewiska - Pałac Odrowążów  
MANOR HOUSE
ul. Czachowskiego 56
26-510 CHLEWISKA
tel. +48/ 48 / 628 70 61
biuro@manorhouse.pl; chlewiska@manorhouse.pl

Więcej o połacu>>> 

Organizator: Klinika Kardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Jan Henryk Goch)
Oddział Lubelski PTK (Przewodniczący Oddziału: prof. dr hab. Andrzej Kutarski)

Punkty dydaktyczne:
Komisja ds. Szkolenia i Specjalizacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznała za udział w Kursie 16,50 pkt. dydaktycznych PTK

Honorowy patronat:
Marszałek Województwa Mazowieckiego - Pan dr Adam Struzik, senator III RP, objął honorowy patronat nad naszym kursem

Patronat:
Nad Kursem patronat objęła Sekcja Rytmu serca PTK

do góry>>>

 

Sponsorzy

Kurs zorganizowany zostanie dzięki:
· bezwarunkowemu grantowi edukacyjnemu firmy Biotronik Polska (Główny Sponsor)
· grantowi edukacyjnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
· bezwarunkowemu grantom edukacyjnym firm: Diagnostics ROCHE, POLFA-Pabianice, Pfizer oraz TERMEDIA

Urząd Marszałkowski

Województwa Mazowieckiego

    
   

 

do góry>>>

 

Komitet naukowy i Komitet Organizacyjny

Kierownik naukowy kursu:
Dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)

Komitet naukowy kursu:
1. Prof. dr hab. n. med. Jan Henryk Goch (Łódź)
2. Dr hab. n. med. Jacek Lelakowski (Kraków)
3. Dr n. med. Ewa Lewicka-Nowak (Gdańsk)
4. Dr n. med. Barbara Małecka (Kraków)
5. Dr Beata Iwańska (Radom)
6. Dr Hanna Wilk (Siedlce)
7. Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
8. Dr n. med. Paweł Dąbrowski (Zamość)
9. Dr Krzysztof Krzyżanowski (Koszalin)
10. Dr Jacek Kuśnierz (Warszawa)
11. Dr n. med. Dariusz Michalkiewicz (Warszawa)
12. Dr n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
13. Dr n. med. Włodzimierz Mojkowski (Warszawa)
14. Dr n. med. Michał Moszczeński (Warszawa)
15. Dr Krzysztof Oleszczak (Lublin)
16. Dr Artur Oręziak (Warszawa)
17. Dr Andrzej Oszczygieł (Łódź)
18. Dr n. med. Marian Pieniak (Warszawa)
19. Dr n. med. Maciej Pruski (Katowice)
20. Dr n. med. Jerzy Śpikowski (Wrocław)

 

  • Organizatorzy:
    Klinika Kardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Oddział Lubelski PTK
  • Klinika Kardiologii Wojskowego Instytutu Medycznego - Centralny Szpital Kliniczny MON

Komitet Organizacyjny:
1. Prof. dr hab. n. med. Jan Henryk Goch (Łódź)
2. Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
4. Dr n. med. Dariusz Michałkiewicz (Warszawa)
5. Dr n. med. Tomasz Sodolski (Lublin)
6. Dr Andrzej Oszczygieł (Łódź)
7. Dr Artur Klimczak (Łódź)
8. Dr Janusz Zrobek (Łódź)
oraz inni

do góry>>>

 

Od Komitetu Naukowego Kursu

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Każdego roku przybywa w Polsce kilka nowych ośrodków implantujących stymulatory i ICD a tym samym młodych lekarzy, którzy po raz pierwszy spotykają się realiami stałej stymulacji serca. Przybywa młodych adeptów sztuki elektroterapii, chętnych do stałego poszerzania swojej wiedzy również i w tym zakresie. O zapotrzebowaniu na szkolenia świadczy liczba zgłoszeń na kursy, warsztaty i sympozja - zawsze przekraczająca organizacyjne możliwości przyjęcia wszystkich chętnych. Świadczy również o tym zawsze pełna sala wykładowa np. o godz. 20-tej, podczas naszych poprzednich spotkań w Mielnie, Baranowie, Sulejowie, Uniejowie, Strzekęcinie, Krasiczynie, Pułtusku i innych. Liczba zgłoszeń na kurs (zakres podstawowy) zorganizowany w roku ubiegłym w Uniejowie przekroczyła możliwości przyjęcia wszystkich chętnych a wysoce pozytywne opinie Uczestników skłaniają jednoznacznie do następnej edycji Kursu Podstawowego.

Kontynuując "pałacowo-zamkową" tradycję, na miejsce tego spotkania wybrałem Pałac Odrowążów w Chlewiskach (w pobliżu Szydłowca - w połowie drogi pomiędzy Radomiem a Kielcami). Jest to nie tylko piękne miejsce ale i również jedno z nielicznych w Polsce, posiadających jednocześnie i walory historyczne i bazę na hotelową na ponad 70 osób. Pan profesor Jan Heryk Goch wraz Zespołem Kliniki Kardiologii UM w Łodzi oraz dr Dariusz Michałkiewicz z Kliniki Kardiologii WIM w Warszawie - podjęli się roli Współorganizatorów Kursu. Marszałek Województwa Mazowieckiego - Pan dr Adam Struzik objął nasz kurs swoim patronatem a Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego udzielił nam wsparcia organizacyjnego.
Kurs (poziom: dla mniej zaawansowanych, również dla osób prowadzących tylko kontrole stymulatorów), poświęcony będzie przekazaniu podstawowej wiedzy z zakresu stymulacji serca oraz zasadom programowania stymulatorów serca.

Cieszę się, że dzięki wspaniałej postawie naszych Wykładowców również i tym razem udało się utrzymać bezpłatną konwencję kursu - tzn. bez opłaty za uczestnictwo. Oczywiście dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie (obiady, bo śniadania - wliczone w cenę hotelu oraz obiady) wyłącznie na koszt Uczestników Kursu. Nasi Wykładowcy (jak zawsze) zwolnieni są ze wszystkich opłat (przyjechać musieli niestety na własny koszt).

Mam nadzieję że również ta edycja kursu spełni w znaczącej części Państwa oczekiwania ua Państwa Uwagi przyczyną się to tego, że kurs planowany w 2008 roku będzie jeszcze lepszy.

Zainteresowanych naszymi kursami, warsztatami i sympozjami z zakresu elektroterapii chorób serca zachęcam do częstego zaglądania na stronię www.ptkardio.lublin.pl.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
i jednocześnie współorganizator Kursu

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski

do góry>>>

 

Wstępny Program

 

Niedziela(25.03.2007)
12:00 - 13:00 Przyjazd Uczestników, zakwaterowanie    
13:00 - 14:00 Lunch    
14:00 - 14:20 Otwarcie Kursu JH. Goch i A. Kutarski  
14:20 - 16:00 Sesja 1. Podstawy stymulacji serca; cz. I. Prowadzą: M. Chudzik, P. Dąbrowski  
14:20 - 14:40 Jak działa stymulacja elektryczna. Pojęcie progu stymulacji, krzywa napięcie-czas, miary energii impulsu stymulującego. Pojęcie impedancji i oporności. Stymulacja jedno - dwubiegunowa. Stymulacja prądem katodalna i anodalnym (różnice) W. Mojkowski 20
14:40 - 14:50 Praktyczne informacje o programowaniu amplitudy i szerokości impulsu. Typy elektrod i ich oporność. Znaczenie oporności układu. Praktyczne różnice stymulacji jedno i dwubiegunowej. Ewolucja zmian progu stymulacji, blok wyjścia. A. Oręziak 10
14:50 - 15:00 Praktyczne informacje o programowaniu amplitudy i szerokości impulsu. M. Pieniak 10
15:00 - 15:20 Sensing zwany wyczuwaniem. Jedno- i dwubiegunowy obwód wyczuwania. Znaczenie filtrowania potencjału wewnątrzsercowego. Wyczuwanie (odbiór) potencjału lokalnego i innych potencjałów (potencjały odległe, potencjały repolaryzacji, impulsy stymulujące z innych elektrod).  Praktyczne informacje o programowaniu czułości w kanale przedsionkowym i komorowym. W. Mojkowski 20
15:20 - 15:40 Zapisy EKG z zaburzeniami stymulacji i wyczuwania. Kiedy należy zmienić parametry, a kiedy kierować chorego do rewizji układu.Kiedy wykonywać badanie EKG metodą Holtera.M. Pieniak (Warszawa), J. Śpikowski (Wrocław), A. Oszczygieł (Łódź), K. Oleszczak (Lublin) Panel dyskusyjny - przegląd stanowisk różnych Ośrodków. 20
15:40 - 16:00 Pytania, dyskusja   20
16:00 - 16:20 Przerwa kawowa    
16:20 - 18:15 Sesja 2  Podstawy stymulacji serca; cz. II. Prowadzą: J. Kuśnierz, H. Wilk  
16:20 - 17:30 Trochę informacji o bateriach stymulatora i czynnikach wpływających na ich  żywotność. K. Oleszczak 10
17:30 - 17:45 Co jest najważniejszym kryterium stanu baterii: częstość podstawowa, częstość magnetyczna czy szerokość impulsu. P. Mitkowski 15
17:45 - 18:00 Czy należy wierzyć i jakie następstwa kliniczne ma pomiar telemetryczny baterii różnych typach stymulatorów (Biotronik, Medtronic/Vitatron, St Jude Medical) M.Chudzik, M. Pruski, J. Kuśnierz 555
18:00 - 18:15 Kiedy kieruję chorego do wymiany stymulatora - praktyczne wskazówki P. Mitkowski (Poznań), M. Moszczeński (Warszawa), K. Oleszczak (Lublin) Panel dyskusyjny - przegląd stanowisk różnych Ośrodków 15
18:15 - 18:30 15 minut dla Głównego Sponsora. Dlaczego lekarz - humanista tak łatwo programuje PHILOSA ?  - czyli jak wykorzystać wiedzę starożytnych filozofów w pracowni  elektrostymulacji serca ? Justyna Brodzka (BIOTRONIK ) 15
18:30 - 18:45 Przerwa na kawę    
18:45 - 18:00 Sesja 3 Nieco trudniejsze podstawy stymulacji serca. Prowadzą: J. Lelakowski, W. Mojkowski  
18:45 - 19:00 Typy, rodzaje i tryby stymulacji - od VVI do CRT J. Lelakowski 15
19:00 - 19:30 Cykle czasowe stymulatora (pacemaker timing cycles). Rytm podstawowy stymulacji. Opóźnienie AV - przy stymulacji i sensingu potencjału przedsionkowego. Okres refrakcji. M. Chudzik 30
19:30 - 19:50 Algorytmy zapobiegające nadmiernemu przyspieszeniu akcji komór w stymulacji DDD - Upper Tracking Rate. Czy lepsza hemodynamicznie jest periodyka Wenckebacha czy Blok Mobitz. Zależność UTR i okresu refrakcji przedsionkowej. B. Małecka 20
19:50 - 20:00 Pytania, dyskusja   10
Poniedziałek(26032007)
9:00 - 10:00 Sesja 4 Programowanie stymulatorów; funkcje, które trzeba rozumieć. Cz. I. Prowadzą: B. Małecka, P. Mitkowski  
9:00 - 9:10 Histereza (częstości i AV). Znaczenie, zastosowania i p. wskazania. W. Mojkowski 10
9:10 - 9:20 Histereza (częstości i AV) - programowanie - pokaz praktyczny M. Pruski 10
9:20 - 9:40 Różnice odpowiedzi na arytmie przedsionkowe stymulatorów których timing oparty jest na TARP-ie i PVARP-ie. M. Chudzik 20
9:40 - 10:00  Programator - jak zrobić aby nie przeszkadzał w programowaniu stymulatora. P. Mitkowski 20
10:00 - 10:15 Przerwa na kawę    
11:15 - 13:00 Sesja 5  Programowanie stymulatorów; funkcje, które trzeba rozumieć. Cz. II Prowadzą: M. Pieniak, E. Lewicka  
10:15 - 10:25 Refrakcja stymulatora - Znaczenie i zasady programowania. Niebezpieczeństwa zaprogramowania zbyt długiego i zbyt krótkiego okresu refrakcji J. Kuśnierz 10
10:25 - 10:35 Refrakcja stymulatora - Programowanie - pokaz praktyczny.   10
10:35 - 10:45 Jak programuje UTR B. Małecka 10
10:45 - 10:55 UTR, a okres refrakcji - pokaz praktyczny.   10
10:55 - 11:05 Opóźnienie (odstęp) AV. Znaczenie i zasady programowania. Niebezpieczeństwa zaprogramowania zbyt długiego i zbyt krótkiego odstępu AV P. Mitkowski 10
11:05 - 11:15 Opóźnienie (odstęp) AV - pokaz praktyczny   10
11:15 - 11:30 Dyskusja   10
11:30 - 11:45 Przerwa na kawę    
11:45 - 12:05 Częstoskurcze "stymulatorowe". Znaczenie wstecznego przewodzenia VA. Algorytmy (funkcje) stymulatorów służące zapobieganiu zamknięciu pętli. Zasady programowania stymulatorów u pacjentów ze wstecznym (nieznanym?) przewodzeniem VA. M. Chudzik 20
12:05 - 12:15 Częstoskurcze "stymulatorowe". Zasady programowania - praktyczny pokaz..   10
12:15 - 12:35 Funkcje Mode Switch i Mode Conversion - dla kogo, kiedy, zasada działania i programowania P. Dąbrowski 20
12:35 - 12:45 Mode Switch i Mode Conversion - pokaz praktyczny   10
12:45 - 13:00 Dyskusja   15
13:00 - 14:00 Obiad    
14:00 - 15:00 Spacer i zwiedzanie Zamku    
15:00 - 17:45 Sesja 6. Kontrole stymulatora a ściślej kontrole układu stymulującego. Prowadzą: A. Kutarski, M. Pieniak  
15:00 - 16:00 Jak często i w jaki sposób kontroluję stymulator serca. Panel dyskusyjnyB. Iwańska (Radom), A. Oszczygieł (Łódż), K. Krzyżanowski (Koszalin), B. Małecka (Kraków), J. Śpikowski (Wrocław) Panel dyskusyjny - przegląd stanowisk poszczególnych Ośrodków 60
16:00 - 16:15 Przerwa kawowa    
16:15 - 17:15 Które parametry podczas kontroli zmieniam zawsze, a które uważam za mniej istotne. Panel dyskusyjny M. Chudzik (Łódź), J. Lelakowski (Kraków), E. Lewicka (Gdańsk), K. Oleszczak (Lublin), A. Oręziak (Warszawa) Panel dyskusyjny - przegląd stanowisk poszczególnych  Ośrodków 60
17:15 - 17:30 Dyskusja   15
17:30 - 17:45 15 minut dla Głównego Sponsora. Jak przygotować się i jak biegać w maratonie ? Wpływ sprzętu na wynik w współczesnym sporcie.Czy Talos aby wygrywać musi biegać zawsze w Setroxach ? Magdalena Gadomska (BIOTRONIK ) 15
17:45 - 18:00 Przerwa Kawowa    
18:00 - 19:30 Sesja 7. Funkcje Rate Responsive - zasady programowania Prowadzą: Ewa Nowak-Lewicka, P. Mitkowski  
18:00 - 18:10 Chronotropizm jako czynnik wpływający na stan hemodynamiczy pacjenta.  K. Krzyżanowski 10
18:10 - 18:25 Przegląd dostępnych sensorów w stymulatorach serca. Ich zalety i wady M. Moszczeński 15
18:25 - 18:35 Jak programować rate responsive w stymulatorach BIOTRONIK - pokaz praktyczny Prezentacje będą przygotowane albo przez przedstawicieli poszczególnych firm albo przez zaproszonych przez nie lekarzy 10
18:35 - 18:45 Jak programować rate responsive w stymulatorach MEDTRONIC - pokaz praktyczny 10
18:45 - 18:55 Jak programować rate responsive w stymulatorach ST-JUDE - pokaz praktyczny 10
18:55 - 19:05 Jak programować rate responsive w stymulatorach VITATRON - pokaz praktyczny 10
19:05 - 19:15 A może nie programować - rola  CLS w fizjologicznym doborze częstości stymulacji. M. Chudzik 10
19:15 - 19:30 Zapytania, dyskusja   15
19:30 - 20:00 Krótka przerwa..    
20:00 - ... Wspólna kolacja    
Wtorek(27.03.2007)
9:00 - 10:15 Sesja 5. Jak programować stymulator w najczęstszych chorobach / stanach (sytuacjach) klinicznych. Prowadzą: A. Kutarski, D. Michalkiewicz  
9:00 - 9:15 Programowanie stymulatorów w specyficznych sytuacjach (kardiowersja, zabiegi operacyjne itp.) B. Małecka 15
9:15 - 9:25 Specyfika programowania jednostek SSI i DDD w idiopatycznej niewydolności węzła zatokowego P. Dąbrowski 10
9:25 - 9:35 Specyfika programowania jednostek dwujamowych w zaawansowanych blokach AV M. Pruski 10
9:35 - 9:45 Specyfika programowania stymulatorów jedno- i dwujamowych u pacjentów z arytmiami przedsionkowymi K. Oleszczak 10
9:45 - 9:55 Programowanie układów VVI (i DDD) u pacjentów z przewlekłym migotaniem przedsionków M. Chudzik 10
9:55 - 10:05 Programowanie stymulatorów DDD w omdleniach neurokardiogennych (zespole wazo-wagalnym i zespole zatoki szyjnej) J. Kuśnierz 10
10:05 - 10:15 Dyskusja   10
10:15 - 10:30 Przerwa na kawę    
10:30 - 11:40 Sesja 6. Funkcje dodatkowe w stymulatorze serca, których nie wypada nie znać Prowadzą: W. Mojkowski, A. Oręziak  
10:30 - 10:40 Funkcje holterowskie w stymulatorach - wprowadzenie P. Mitkowski 10
10:40 - 10:50 Funkcje holterowskie w stymulatorach VITATRON - pokaz praktyczny Prezentacje będą przygotowane albo przez przedstawicieli poszczególnych firm albo przez zaproszonych przez nie lekarzy 10
10:50 - 11:00 Funkcje holterowskie w stymulatorach ST-JUDE pokaz praktyczny 10
11:00 - 11:10 Funkcje holterowskie w stymulatorach MEDTRONIC pokaz praktyczny 10
11:10 - 11:20 Funkcje holterowskie w stymulatorach BIOTRONIK pokaz praktyczny 10
11:30 - 11:40 IEGM (Intra cardiac Electro cardioGraM).  Przydatność, zastosowania, interpretacja. D. Michalkiewicz 10
11:40 - 11:50 Zapytania i dyskusja   10
11:50 - 12:00 Przerwa na kawę    
12:00 - 13:30 Sesja 7. Symulacja serca - trochę zagadnień praktycznych. Prowadzą: A. Kutarski, M. Pruski  
12:00 - 12:20 Co "wolno" a czego "nie wolno" pacjentowi ze stymulatorem serca ? A. Kutarski 20
12:20 - 12:40 Technika implantacji  układów stymulujących - pokazy filmowe:- Jednojamowego- Dwujamowego M.Chudzik 30
12:40 - 13:00 Metody podwiązywania elektrod - pokazy filmowe M. ChudzikA. Kutarski 10
13:00 - 13:10 Zamknięcie kursu: Niespodzianka dla wytrwałych !!! JH. Goch i A. Kutarski  
13:15 - 14:00 Wspólny obiad    

 

 

do góry>>>

 

Rejestracja

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń

do góry>>>

 

Lista Uczestników

Poniżej załączamy listę otrzymanych zgłoszeń na Kurs programowania stymulatorów w Chlewiskach do dnia 29 XII 2006. Dla ułatwienia wyszukiwania swoich nazwisk lista została ułożona wg miast.
Prośba do Osób, które wysłały swoje zgłoszenia: jeżeli ktoś z Państwa, pomimo wysłania zgłoszenia nie znalazł by siebie na liście - proszę wysłać e-mail na adres: zarzad@ptkardio.lublin.pl.

 

Ostateczna lista Uczestników Kursu

1 lek. med. Marcin Gułaj Białystok
2 dr n. med. Bogdan Galar Białystok
3 dr n. med. Justyna Tymcio Białystok
4 lek. med. Marcin Witkowski Białystok
5 lek. med. Grzegorz Gałuszka Bielsko-Biała
6 dr n. med. Rafał Kluba Bielsko-Biała
7 lek. med. Krzysztof Szulc Bielsko-Biała
8 lek. med. Leszek Popiołek Bydgoszcz
9 lek. med Małgorzata Książek Chełm
10 lek. med. Łukasz Kulak Chrzanów
11 lek. med. Jacek Nowak Chrzanów
12 lek. med. Jacek Nowak Chrzanów
13 lek. med. Remigiusz Mazur Elbląg
14 lek. med. Maria Mickiewicz-Pawłowska Elbląg
15 lek. med. Jarosław Wójcik Elbląg
16 lek. med. Izabella Skorupa Jelenia Góra
17 lek. med. Agnieszka Trawczyńska Kalisz
18 lek. med. Marek Zieliński Kalisz
19 lek. med. Maciej Młodnicki Kielce
20 lek. med. Marcin Sadowski Kielce
21 lek. med. Agnieszka Janion-Sadowska Kielce
22 lek. med. Przemysław Dąbkowski Kielce
23 dr n. med. Dawid Bąkowski Kielce
24 lek. med. Rafał Bzymek Kielce
25 lek. med. Barbara Sosnowska-Pasiarska Kielce
26 dr n. med. Dorota Miłek-Kurzątkowska Knyszyn
27 lek. med. Krzysztof Czerniejewski Konin
28 inny Artur Rams Kraków
29 inny Elżbieta Martyka Kraków
30 inny Urszula Stożek Kraków
31 lek. med. Mariusz Hładij Kraków
32 lek. med. Andrzej Ignatowicz Lublin
33 lek. med. Marcin Kasprzyk Łódź
34 lek. med. Robert Kowalski Łódź
35 lek. med. Artur Klimczak Łódź
36 lek. med. Agata Bielecka-Dąbrowa Łódź
37 lek. med. Barbara Dominik Nowa Sól
38 lek. med. Przemysław Chojnowski Ostrołęka
39 lek. med. Rafał Szymczyk Piekoszów K/Kielc
40 lek. med. Sylwia Banaszak Pionki
41 lek. med. Marek Kita Pionki
42 lek. med. Wojciech Borowski Płock
43 lek. med. Radosław Lubasiński Płock
44 mgr Jolanta Pietrzak Płock
45 mgr Agnieszka Złotnicka Płock
46 lek. med. Marek Poniżyński Poznań
47 dr n. med. Anna Sajkowska Poznań
48 lek. med. Joanna Tobiczyk Radom
49 mgr Henryka Klamut Radom
50 lek. med. Ewa Burchard Radom
51 mgr Irmina Murawska-Kozera Radom
52 mgr Małgorzata Dzik Radom
53 lek. med. Janusz Paź Radom
54 lek. med. Paweł Świgoń Radom
55 mgr Irmina Murawska-Kozera Radom
56 lek. med. Marcin Wilkoszyński Ruda Śląska
57 dr n. med. Andrzej Jakiel Sanok
58 lek. med. Magdalena Parol-Pustoła Siedlce
59 lek. med. Sylwia Cichosz Siedlce
60 lek. med. Małgorzata Nowak Siedlce
61 lek. med. Marcin Szabelski Siedlce
62 lek. med. Krzysztof Kubacki Słupsk
63 lek. med. Jerzy Ozga Stalowa Wola
64 lek. med. Grzegorz Hys Stalowa Wola
65 lek. med. Rafał Witkowski Tarnów
66 lek. med. Grzegorz Zborowski Tarnów
67 lek. med. Ewa Taraszka-Kryczka Tarnów
68 lek. med. Semir Smida Tarnów
69 lek. med. Agnieszka Wojtasik-Spyra Tarnów
70 lek. med. Mariusz Kret Tarnów
71 lek. med. Stanislav Folwarczny Třinec, Česká Republika
72 mgr Anna Gniłka Warszawa
73 lek. med. Rafał Supryn Warszawa
74 lek. med. Łukasz Małek Warszawa
75 dr n. med. Marcin Grabowski Warszawa
76 lek. med. Katarzyna Wołkowska Warszawa
77 lek. med. Mateusz Kuśmierz Wrocław
78 lek. med. Zbigniew Bociąga Wrocław
79 lek. med. Mariusz Mazij Wrocław
80 lek. med. Ewa Mroczek Wrocław
81 lek. med. Andrzej Jagoda Wrocław
82 lek. med. Jacek Dudek Zamość
83 lek. med. Sebastian Raczkiewicz Zamość
84 dr n. med. Krzysztof Kuc Zielona Góra
85 lek. med. Barbara Grzelewska Zielona Góra

 

do góry>>>

 

 

 

Sprawozdanie

Podstawy programowania stymulatorów
(również dla osób prowadzących tylko kontrole stymulatorów)
Kurs dla mniej i średnio- zaawansowanych
Chlewiska, Pałac Odrowążów
25-27.03.2007

W przepięknie i z wielką pieczołowitością odrestaurowanym po zniszczeniach wojennych Pałacu w Chlewiskach (przy trasie Radom-Kielce), który był od XIII wieku był siedzibą rodów Odrowążów, Chlewickich, Sołtyków, Potkańskich i Platerów, we wczesno-wiosennej oprawie, odbyła się kolejna, druga już (po spotkaniu w Uniejowie w ub.r.) edycja kursu, dotyczące podstaw stymulacji serca i programowania stymulatorów pt. "Podstawy programowania stymulatorów". Został on zorganizowany (wspólnie) przez Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (prof. Jan H. Goch i dr n. med. Michał Chudzik) i Oddział Lubelski PTK (prof. A. Kutarski). Sekcja Rytmu Serca udzieliła swojego patronatu a PTK przyznało uczestnikom wydarzenia aż 16 punktów edukacyjnych.

Spotkanie to zgromadziło ponad 100 osób, w tym 81 uczestników z ośrodków kardiologicznych z całego kraju i aż 19 wykładowców - w tym wiele autorytetów w leczeniu przy pomocy stałą stymulacją serca jak: Marian Pieniak, Jacek Lelakowski, Dariusz Michałkiewicz, Przemysław Mitkowski, Włodzimierz Mojkowski, Barbara Małecka i inn. Ciekawe, wygłoszone z momentami z dużą ekspresją, referaty (momentami nieco wykraczającymi poza poziom podstawowy) wygłosili również m.in. dr, dr Jacek Kuśnierz, Krzysztof Oleszczak Maciej Pruski i Jerzy Śpikowski oraz autorzy sprawozdania.
Sympozjum rozpoczął wprowadzający wykład dr W. Mojkowskiego, którym przypomniał w jaki sposób działa stymulacja elektryczna. Dalsza część sesji poświęcona była informacjom o programowaniu amplitudy i szerokości impulsu (A. Oręziak u M. Pieniak), zasadom programowania i uwarunkowaniom sensingu zwanego wyczuwaniem, detekcją bądź sterowaniem (W. Mojkowski). Sesję zakończyła konferencja ogrągłostołowa na temat zaburzeń stymulacji i wyczuwania (M. Pieniak, J. Śpikowski, A. Oszczygieł, K. Oleszczak). Ogromnym sukcesem organizatorów było zapewnienie "sztucznego czyli elektronicznego pacjenta" generującego powierzchniowe i wewnątrzsercowe obrazy EKG widoczne w monitorze programatora zarówno podczas rytmów natywnych jak i zaprogramowaniu różnych opcji stymulacji. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. różne formy "częstoskurczów stymulatorowych jak i sposoby ich likwidacji poprzez odpowiednie zaprogramowanie stymulatora.

Druga sesja poświęcona była informacjom o bateriach stymulatora i czynnikach wpływających na ich żywotność. W tej bardzo sesji ciekawy wykład miał dr K. Oleszczak - punktujące różnice konstrukcyjne (u wynikające z nich wszystkie aspekty praktyczne) pomiędzy bateriami stymulatora i bateriami ICD. Jesteśmy pewni, że po tym wykładzie nikt nie będzie rozważał czy czynniki zewnętrzne mogą rozładować baterię stymulatora (energia powstaje ex tempore podczas reakcji fizykochemicznej a bateria stymulatora nie jest akumulatorem). Blok tematyczny uzupełniły referaty dotyczące oceny stanu baterii a więc kryteriom stanu baterii (częstość podstawowa, częstość magnetyczna, szerokość impulsu) oraz interpretacja danych z telemetrii (napięcie i wewnętrzna oporność baterii) różnych typów stymulatorów (Biotronik, Medtronic, Vitatron, St Jude Medical) oraz przekazaniu praktycznych wskazówek, kiedy kierować pacjenta do wymiany stymulatora.

Kolejna, trzecia sesja przeznaczona na zagadnienia nieco trudniejsze - czyli cyklom czasowym stymulatora. We wprowadzeniu zestawiono wszystkie typy, rodzaje i tryby stymulacji - od VVI do CRT (J. Lelakowski), następnie omówiono cykle czasowe stymulatora, rytm podstawowy stymulacji, opóźnienie AV - przy stymulacji i sensingu potencjału przedsionkowego i okres refrakcji (M. Chudzik). Dokładnie przeanalizowano i porównano działanie algorytmów zapobiegających nadmiernemu przyspieszeniu akcji komór w stymulacji DDD - Upper Tracking Rate (periodyka Wenckebacha i blok Mobitza) oraz zależność UTR i okresu refrakcji przedsionkowej (B. Małecka). Wykorzystując "elektronicznego pacjenta" pokazano (M. Chudzik) jakie konsekwencje pociąga pozornie niewielka zmiana poszczególnych parametrów czasowych. Sesję zakończył utrzymany w nieco lżejszej formie wykład pt.: "jak zrobić aby programator nie przeszkadzał w programowaniu stymulatora (P. Mitkowski). Po tradycyjnej wspólnej kolacji odbywające się na sali wykładowej z udziałem programatora i elektronicznego pacjenta "nocne Polaków rozmowy", przeradzające się chwilami w ostrą dyskusję o opcjach ułożenia optymalnego programu zakończyły pierwszy dzień Kursu.

Drugi dzień kursu rozpoczął składający się z dwóch sesji blok tematyczny "Programowanie stymulatorów; funkcje, które trzeba rozumieć". Omówiono kolejno zagadnienie histerezy częstości i AV (W. Mojkowski i M. Pruski), refrakcję stymulatora, niebezpieczeństwa zaprogramowania zbyt długiego i zbyt krótkiego okresu refrakcji (J. Kuśnierz). Wykłady uzupełniane były pokazami praktycznymi z wykorzystaniem programatora i sztucznego pacjenta. Sporo czasu poświęcono zagadnieniu UTR (B. Małecka) oraz częstoskurczom "stymulatorowym" (M. Chudzik), funkcjom Mode Switch i Mode Conversion (P. Dąbrowski) i różnicom odpowiedzi na arytmie przedsionkowe stymulatorów, których timing oparty jest na TARP-ie i PVARP-ie (M. Chudzik).
Poobiednie zajęcia rozpoczęła krótka sesja wykładem: Co "wolno" a czego "nie wolno" pacjentowi ze stymulatorem serca ? (A. Kutarski). Najważniejsze przesłanie wykładu to uzmysłowienie faktu, że elektroda stymulatora to cewka elektryczna - gdy znajdzie się w zmiennym polu magnetycznym, elektrycznym - powstanie w niej (indukcyjny) prąd, który może być odbierane jako zakłócenia (stymulacja asynchroniczna, zablokowanie stymulacji) ale może również stymulować serce bez udziału stymulatora (rezonans magnetyczny) bądź oparzyć wsierdzie przy końcówce elektrody (zaburzenia sterowania i stymulacji). Stałe pole magnetyczne otwiera dostęp do obwodów programowania przez co zmienne pole może przeprogramować stymulator. Jedynie bardzo silny prąd elektryczny może uszkodzić stymulator (warstwy izolacyjne obwodów układu elektronicznego) a szybkie zmienne pola elektromagnetyczne bądź magnetyczne (diatermia) wywołują efekt cieplny (zwłaszcza w elementach metalowych) stanowiąc potencjalny mechanizm uszkodzenia.

Trzon sesji popołudniowych stanowiły dwa panele dyskusyjne "Jak często i w jaki sposób kontroluję stymulator serca" i "Które parametry podczas kontroli zmieniam zawsze, a które uważam za mniej istotne" stanowiące przegląd stanowisk różnych ośrodków (B. Iwańska, A. Oszczygieł, K. Krzyżanowski, B. Małecka, J. Śpikowski, M. Chudzik, K. Oleszczak i A. Oręziak). Następnie po powrocie do zagadnienia zasad programowania odstępu AV z uwzględnieniem niebezpieczeństw zaprogramowania zbyt długiego i zbyt krótkiego odstępu AV (referat P. Mitkowski, prezentacja praktyczna M. Chudzik) - odbył się duży panel dyskusyjno-referatowy pt. "Funkcje Rate Responsive - zasady programowania" rozpoczęty omówieniem hemodynamicznego znaczenia chronotropizmu (K. Krzyżanowski) i przeglądem dostępnych sensorów w stymulatorach serca (M. Moszczeński). Prezentacje firm MEDTRONIC (B. Szwarc), BIOTRONIK (M. Chudzik), ST-JUDE M. i VITATRON (J. Wilczek) stanowiły głównie pokazy praktyczne a wykład o samo-programowalnym systemie sterowania częstością - "Rola CLS w fizjologicznym doborze częstości stymulacji" (M. Chudzik) stanowił optymistyczny akcent panelu.

Zajęcia ostatniego dnia kursu rozpoczęły się punktualnie, pomimo nocnych zajęć (również z programatorem i sztucznym pacjentem). W porannym bloku tematycznym: "Funkcje dodatkowe w stymulatorze serca, których nie wypada nie znać" przedstawiono ogólne informacje o pamięci stymulatora (P. Mitkowski); następnie przedstawiciele bądź lekarze zaproszeni przez firmy zaprezentowali funkcje holterowskie w stymulatorach produkowanych przez: MEDTRONIC (B. Szwarc), BIOTRONIK (M. Chudzik), ST-JUDE M. i VITATRON (J. Wilczek) a wykład IEGM - przydatność, zastosowania, interpretacja (D. Michałkiewicz) oraz długa dyskusja o przydatności informacji z pamięci stymulatora dla optymalizacji jego programu zamknęły przedostatnią sesję kursu.

Sesja "Jak programować stymulator w najczęstszych chorobach / stanach (sytuacjach) klinicznych" miała na celu przekazanie wskazówek kiedy i dlaczego korzystać z różnych funkcji stymulatora. Panel rozpoczął wykład o programowaniu stymulatorów w specyficznych sytuacjach takich jak kardiowersja, zabiegi operacyjne itp. (B. Małecka). W kolejnym, wykładzie o specyfice programowania stymulatorów w idiopatycznej niewydolności węzła zatokowego (P. Dąbrowski) przypomniał sposoby (i uzasadnienie) unikania zbędnej stymulacji komorowej, zdecydowanie lansując stymulację AAI, zalecając korzystanie z histerezy częstości rytmu. Jedynie w istotnej niewydolności chronotropowej zalecał forsowanie stymulacji z wykorzystaniem funkcji rate responsiveness. Jednak jak wynikało z następnego wykładu (K. Oleszczak), u pacjentów z arytmiami przedsionkowymi należy poza unikaniem stymulacji komorowej, unikać również arytmogennych nagłych zwolnień rytmu (czyli raczej skracać pauzy postekstrasystoliczne) a więc unikać włączania histerezy częstości rytmu a u pacjentów z arytmiami nocnymi - kategorycznie nie włączać (wolniejszej) częstości nocnej. W wykładzie "Specyfika programowania jednostek dwujamowych w zaawansowanych blokach AV" (M. Pruski) zwrócono uwagę na aspekt bezpieczeństwa programowania amplitudy impulsu u pacjentów stymulatorozależnych, korzystania z histerezy AV (i algorytmów podobnych) u pacjentów z napadowymi blokami oraz w miarę możliwości wykorzystywania spontanicznego rytmu przedsionków (czyli korzystania z algorytmów pozwalających unikanie stymulacji przedsionkowej). Omawiając programowanie układów VVI (i DDD) u pacjentów z przewlekłym migotaniem przedsionków (M. Chudzik) zwrócono uwagę, że stymulacja zapobiegając okresowym zwolnieniom rytmu / przerwom rytmu komór przy migotaniu przedsionków, jednocześnie ewidentnie zmniejsza nasilenie i liczbę spontanicznych (niekorzystnych) przyspieszeń rytmu; u wieli pacjentów udaje się obniżyć średnią częstość rytmu komór przez włączenie stymulacji o częstości nieco powyżej średniej częstości natywnego rytmu komór. W ostatnim już wykładzie przedstawiono stan wiedzy o roli stymulacji w omdleniach neurokardiogennych czyli w zespole wazo-wagalnym i zespole zatoki szyjnej (J. Kuśnierz).
Ten praktyczno/kliniczny blok tematyczny stanowił zakończenie kursu, którego uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa wraz z 16,0 punktami dydaktycznymi przyznanymi przez Komisję ds. Szkoleń i Specjalizacji PTK. Tradycyjną już fotorelację z Kursu, przedstawiającą również uroki miejsca spotkania można zobaczyć na stronie www.ptkardio.lublin.pl

Każdego roku przybywa w Polsce kilka nowych ośrodków implantujących stymulatory i spore grono młodych lekarzy, którzy po raz pierwszy spotykają się realiami stałej stymulacji serca; tym samym przybywa chętnych do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie. O zapotrzebowaniu na tego typu szkolenia świadczy liczba zgłoszeń - zawsze przekraczająca organizacyjne możliwości przyjęcia wszystkich chętnych. Świadczy również o tym zawsze pełna sala wykładowa np. o godz. 20-tej, podczas tych i poprzednich spotkań w Uniejowie i innych; o niepowtarzalnej atmosferze kursu i tym razem świadczyły liczba zgromadzonych i żywe dyskusje podczas pozaprogramowych spotkań nocnych (w godz. 11 PM -2 AM).
Mamy nadzieję, że wiedza wywieziona przez uczestników Kursu znacząco przyczyni się do lepszego zrozumienia istoty i roli stymulacji serca, rozumienia i szerokiego korzystania w codziennej praktyce z programatora stymulatora i wykorzystywania podstawowych i bardziej zaawansowanych możliwości zaprogramowania stymulatora oraz szerszego wykorzystywania nowych i mniej nowych ale zbyt rzadko używanych funkcji stymulatorów .
Pozytywnie opinie Uczestników Kursu umocniły nasze wcześniejsze zamierzenia by kontynuować nasze spotkania wczesno-wiosenne; za miejsce kolejnego spotkania za rok wybierzemy kolejne piękne miejsce. Mamy nadzieję, że spotkania te stały się już ogólnopolską cykliczną imprezą, stanowiącą "kuźnię" młodych adeptów stymulacji. Jeżeli nie stanie nic na przeszkodzie, spotkamy się ponownie w roku 2008 w równie pięknym, choć innym - pałacu lub zamku.

Andrzej Kutarski, Michał Chudzik

 

do góry>>>