Elektroterapia (i farmakoterapia)
w arytmiach przedsionkowych

 

  

Informacje ogólne

   

Elektroterapia (i farmakoterapia)
w arytmiach przedsionkowych
III Sympozjum Jesienne

(dla zaawansowanych)

zorganizowane przez Odział Lubelski PTK,
pod patronatem Sekcji Rytmu Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Krajowy konsultant d/s Kardiologii prof. Grzegorz Opolski - Patronem Sympozjum

13,5 punktów edukacyjnych przyznanych przez Komisję ds. Szkoleń
i Specjalizacji PTK

7-9 listopada 2007 (środa-piątek)

Pałac w Sieniawie k. Jarosławia
ul. Kościuszki 32 37-530 Sieniawa
e-mail: palac@sieniawa.net
recepcja: tel.: +48 (16) 649 17 00
centrala:tel./fax: +48 (16) 649 17 10

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Wobec wzrastającej liczby implantacji stymulatorów, ICD w tym układów "wieloelektrodowych" oraz wzrostu długości życia pacjentów z tymi układami rośnie i będzie rosła liczba pacjentów z migotaniem przedsionków. Zagadnienie to zasługuje na co najmniej dwudniową ogólnopolską konferencję, która posłużyłaby przedstawieniu i przedyskutowaniu najnowszych tendencji głównie niefarmakologicznego leczenia tych arytmii. Sympozjum (poziom: dla zaawansowanych), adresowane przede wszystkim do Osób zajmujących się głównie stymulacją serca - poświęcone będzie farmakoterapii i szeroko rozumianej elektroterapii migotania przedsionków - zarówno w aspekcie profilaktyki nawrotów, jak i postępowania leczniczego. Jak zawsze zależy mi, by przekazać Uczestnikom możliwie dużo nowych myśli, koncepcji i opinii, które przywieźliśmy w ostatnich latach z Cardiostim'ów, Kongresów NASPE i innych a przede wszystkim - byśmy podzielili się własnymi doświadczeniami.

Kontynuując "pałacowo-zamkową" tradycję, na miejsce kolejnego spotkania wybrałem Pałac w Sieniawie k. Jarosławia. Jest to nie tylko piękne miejsce ale i również jedno z nielicznych w Polsce, posiadających jednocześnie i walory historyczne i bazę na hotelową na ponad 80 osób.

Przedłożony Państwu Program ma charakter wstępny nie wszyscy Wykładowcy potwierdzili możliwość swojego przyjazdu.

Mam nadzieję, że podobnie jak w ubiegłych latach (Baranów 2005, Krasiczyn 2006) i tym razem uda się utrzymać bezpłatną konwencję kursu - tzn. bez opłaty za uczestnictwo. Oczywiście dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie (obiady, bo śniadania - wliczone w cenę hotelu oraz obiady) wyłącznie na koszt Uczestników Kursu. Wykładowcy (jak zawsze) zwolnieni są ze wszystkich opłat (dojazd niestety na własny koszt).

Przewodniczący Komitetu Naukowego
i jednocześnie organizator Kursu

 

Powrót do góry>>>

 

Od organizatorów

Od Organizatora
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Duży sukces naszych spotkań w Baranowie Sandomierskim (05) oraz Krasiczynie (06) w postaci znaczącego wzrostu zainteresowania wykorzystaniem stymulacji w leczeniu migotania przedsionków spowodował, że również i w bieżącym roku postanowiliśmy kontynuować ten temat. Ponieważ możliwości leczenia tej arytmii przy pomocy technik ablacyjnych również w Polsce znacząco wzrosły - postanowiliśmy w tym roku zagadnienie to potraktować znacznie szerzej. Zwłaszcza pod kątem przedstawienia aktualnych możliwości takiego leczenia w Polsce (ośrodki, ich "moce przerobowe"), a przede wszystkim przekazanie lekarzom implantującym i kontrolującym stymulatory zasad kwalifikacji do takiego leczenia. Czyli których pacjentów powinniśmy w pierwszej kolejności kierować i u których takie leczenie ma mniejsze szanse powodzenia i należy u nich myśleć o innej opcji terapeutycznej.

Uwagi organizacyjne dotyczące tego spotkania, poprzednich i następnych:

Uczestnicy: bezpłatne uczestnictwo, uczestnicy płacą za hotel (ze śniadaniami), dojazd i za obiady (bony). Kolacja (uroczysta) - płatna z budżetu konferencji.
Wykładowcy: bez honorarium (DZIĘKI !!!); wykładowcy za nic nie płacą, przyjazd na własny koszt. Za wykładowców płacą Sponsorzy (pokrywa się z ogólnej puli otrzymanej od Sponsorów)

Zaznaczam, że przysłanie zgłoszenia się na kurs / konferencję pociąga za sobą:
1. rezerwacja miejsca w hotelu - dokonanie przedpłaty ze strony Organizatora
2. zamówienie i przedpłata za obiad(y) ze strony Organizatora
3. zamówienie i przedpłata za kolację(e) ze strony Organizatora
4. wydrukowanie egzemplarza programu, plakietki i certyfikatu
W sumie powoduje to konieczność założenie za zgłaszającą się osobę > kilkuset złotych

Rezygnacja kilka tygodni wcześniej umożliwia odwołanie kolacji, obiadów, zmniejszenie liczby wydrukowanych materiałów konferencyjnych. Za hotel część trzeba zapłacić ale też można przyjąć kogoś z listy rezerwowej ... (kłopot ale bez straty)

Rezygnacja na kilka dni przed konferencją lub nie przyjechanie powoduje utratę kilkuset złotych z budżetu konferencji, skromniejsze kolacje i znaczące ryzyko konieczności pokrycia braków z prywatnego konta Organizatorów.

Dotychczasowe doświadczenia - zgłosili się i nie przyjechali bez powiadomienia: Baranów -9, Sulejow - 6, Uniejów - 8, Krasiczyn - 6, Strzekęcino - 4, Pułtusk - 8, Rydzyna - 7, Chlewiska - 8, Mielno - 4, Paszkówka 7 osób !!!

Powstaje "czarna lista" osób, w znacząco uszczupliły budżet konferencji i jednocześnie komuś (ze swoich Kolegów) uniemożliwiły udział w konferencji (liczba chętnych jest zawsze większą od możliwości przyjęć). Niestety w przyszłości będziemy musieli z niej skorzystać bądź zmienić formułę organizacyjną.

Główny Organizator Konferencji
Prof. Andrzej Kutarski

Powrót do góry>>>

 

Komitet naukowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)

Członkowie:
Prof. dr hab. n. med Grzegorz Opolski (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med Maria Trusz-Gluza (Katowice)
Prof. sr hab. n. med. Franciszek Walczak (Warszawa)
Dr hab. n. med. Janina Stępińska (Warszawa)
Dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)
Dr n. med. Jacek Bednarek (Kraków)
Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
Dr n. med. Cezary Czerwiński (Katowice)
Dr n. med. Bogusław Grzegorzewski (Katowice)
Dr n. med. Paweł Dąbrowski (Zamość)
Dr n. med. Oskar Kowalski (Zabrze)
Dr n. med. Edward Koźluk (Warszawa)
Dr n. med. Jacek Kuśnierz (Warszawa)
Dr n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Dr n. med. Ewa Lewicka-Nowak (Gdańsk)
Dr n. med. Barbara Małecka (Kraków)
Dr n. med. Dariusz Michałkiewicz (Warszawa)
Dr n . med. Włodzimierz Mojkowski (Warszawa)
Dr n. med. Łukasz Szumowski (Warszawa)
Dr n. med. Jerzy Śpikowski (Wrocław)
Dr n. med. Jacek Wilczek (Katowice)

Powrót do góry>>>

 

Komitet organizacyjny

Przewodniczący, główny organizator:
  1. Prof dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)

Członkowie Komitetu Organizacyjnego (alfabetycznie):

  1. Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
  2. Dr n. med.Barbara Małecka (Kraków)
  3. Dr Adam Tarkowski (Lublin)
  4. Dr n. med. Andrzej Głowniak (Lublin)
  5. Dr Artur Klimczak (Łódź)
  6. Dr n. med. Marian Futyma (Rzeszów)
  7. Dr Ewa Futyma (Rzeszów
Powrót do góry>>>

 

Sponsorzy kursu*

 

 

 

  

* Sponsorowanie obejmuje: wynajęcie sali wykładowej z obsługą urządzeń audiowizualnych, lokali dla celów socjalnych oraz kolacje i napoje w przerwach. Dojazd, zakwaterowanie i obiady - na koszt Uczestników Kursu.

Powrót do góry>>>

 

Program

Środa, 7 listopada 2007

14:00 - 15:00 Przyjazd Uczestników
15:00 - 16:00 Obiad
16:25 - 16:30 Przywitanie Gości: Przewodniczący Komitetu Naukowego A. Kutarski

Sesja I Inauguracyjno-wprowadzająca Prowadzą: G. Opolski, M. Trusz-Gluza
16:30 - 17:00 Migotanie przedsionków jako problem kliniczny. Krytyczna ocena wyników trajali dotyczących migotania przedsionków. Czy nadal możemy uważać opcje rate control i rhythm control za równoważne ?G. Opolski 30 min
17:00 - 17:20 Co zmieniło się w podejściu do leczenia AF w ostatnich latach w krajach zachodnich ? Co nowego w standardach ?M. Trusz-Gluza 20 min
17:20 - 17:35 Generalne błędy popełniane dziś przy leczeniu migotania przedsionków. A. Kutarski 15 min
17:35 -17:50 Elektrofizjologiczne mechanizmy migotania przedsionków. Znaczenie wyzwalacza, podłoża, podtrzymywacza. Ich rola w migotaniu napadowym, przetrwałym i przewlekłym. Dlaczego ta wiedza jest ważna również dla nie-elektrofizjologów. E. Koźluk 15 min
17:50 - 18:05 Przerwa - napoje podtrzymujące J 15 min

Sesja II Ablacja migotania przedsionków Prowadzą: Ł. Szumowski, AM. Wnuk-Wojnar
18:05 - 18:35 Ablacja migotania przedsionków. Metody, efekty, powikłania - wiedza dla nie-elektrofizjologów.Ł. Szumowski 30 min
18:35 - 18:55 Ablacja migotania przedsionków - wskazania, p.wskazania, ograniczenia możliwości tej metody. Idealny i mniej idealny kandydat do ablacji AF. U jakiego odsetka pacjentów z AF terapia ta stanowi ostateczne rozwiązanie ? AM. Wnuk-Wojnar 20 min
18:55 - 19:10 Migotanie przedsionków, atypowe i typowe trzepotania przedsionków - pozornie niewielkie różnice a zasadnicze pod względem technik ablacji - wiedza dla nie-elektrofizjologów.O. Kowalski 15 min
19:10 - 19:20 Przerwa na kawę 10 min

Sesja III. W czym różnią się nasze filozofie i strategie leczenia migotania przedsionków ? Prowadzą: O. Kowalski, M. Trusz-Gluza
19:20 - 19:40 Pro & contra: Czy leczenie niefarmakologiczne AF zawsze powinno zaczynać się od ablacji? Pro: F. Walczak 10 + 2 min Contra: E Koźluk 10 + 2 min Arbiter: M. Trusz-Gluza 30 min
19:40 - 19:25 Strategia / filozofia leczenia niefarmakologiczego nawracającego / napadowego migotania przedsionków w moim ośrodku. Panel dyskusyjny: Ł. Szumowski (Anin), AM. Wnuk-Wojnar (Katowice), O. Kowalski (Zabrze) A. Kutarski (Lublin) E Koźluk (Warszawa). Wypowiedzi po 8 min (razem 40 min) Podsumowanie: A. Kutarski 5 min
19:45 - 20:00 Pytania i dyskusja 15 min
20:00 -20:30 Przerwa techniczna - przygotowanie do kolacji
20:30 - 22:30 Uroczysta wspólna kolacja J
22:30 - ... Tradycyjne Kino Nocne. W programie m.in.: Resynchronizacja na poziomie przedsionków. Pokaz (filmowy) technik implantacji stymulujących (wiązki Bachmanna, okolicy ujścia CS, zatoki wieńcowej). Resynchronizacja na poziomie przedsionków. Pokaz (filmowy) technik implantacji stymulujących (stymulacja dwupunktowa prawego przedsionka, stymulacja dwuprzedsionkowa). A. Kutarski, M. Chudzik

Czwartek, 8 listopada 2007

8:00 - 9:00 Śniadanie

Sesja IV Niefarmakologiczne metody leczenia migotania przedsionkow. Realia anno domini 2007 M. Trusz-Gluza, E. Koźluk
9:00 - 9:20 U ilu pacjentów możemy rocznie wykonać ablację w moim ośrodku. Panel dyskusyjny: Ł. Szumowski (Anin), A.M. Wnuk-Wojnar (Katowice), O. Kowalski (Zabrze), E. Koźluk (Warszawa) J. Bednarek (Kraków). Wypowiedzi po 3 min. Jak to się ma to teoretycznych potrzeb w skali polski - podsumowanie: Ł. Szumowski 20 min
9:20 10:10 Strategia / filozofia zastosowania stymulacji u chorych z objawowym napadowym migotaniem przedsionków w moim ośrodku. Panel dyskusyjny: P. Dąbrowski (Zamość), M. Chudzik (Łódź), J. Kuśnierz (Warszawa), B. Małecka (Kraków), P. Mitkowski (Poznań), W. Mojkowski (Warszawa), K. Śpikowski (Wrocław) Wypowiedzi po 8 min. Podsumowanie: A. Kutarski 50 min
10:10 - 10:30 Przerwa - napoje podtrzymujące J

Sesja V Postępy farmakoterapii migotania przedsionków Prowadzą: B. Wożakowska-Kapłon, B. Małecka
10:30 - 10:40 Farmakologiczne i niefarmakologiczne leczenie migotania przedsionków a aspekcie ich wpływu na triger, substrat i rotor. E. Koźluk 10 min
10:40 - 11:00 Farmakoterapia migotania przedsionków zawiedzione nadzieje i nowe perspektywy. B. Wożakowska-Kapłon 20 min
11:00 - 11:15 Leki nie-antyarytmiczne nadzieją poprawy efektywności farmakoterapii migotania przedsionków ? B. Wożakowska-Kapłon 15 min
11:15 - 11:30 Przerwa - napoje podtrzymujące J 15 min

Sesja VI Profilaktyka powikłań zatorowo-zakrzepowych w migotaniu przedsionków Prowadzą: G. Opolski, B. Wożakowska-Kapłon
11:30 - 11:50 Zasady leczenia antykoagulacyjnego i p.płytkowego w migotaniu przedsionków. B. Wożakowska-Kapłon 20 min
11:50 - 12:10 Profilaktyka zatorowości w migotaniu przedsionków - a może jednak niefarmakologicznie? A. Kutarski 20 min
12:10 - 12:20 Profilaktyka zatorowości towarzyszącej migotaniu przedsionków w ostrych zespołach wieńcowych. Nowe standardy, odrębności i nowe problemy B. Wożakowska-Kapłon 20 min
12:20 - 12:35 Przerwa - napoje podtrzymujące J 15 min
12:35 - 13:20 Implantacja bądź reoperacja układu stymulującego i pacjenta leczonego antykoagulacyjnie lub / i p.płytkowo. Standardy. B. Małecka Panel dyskusyjny: "Jak to jest w moim ośrodku ..."Wypowiedzi po 5 min: P. Dąbrowski B. Grzegorzewski, O. Kowalski, P. Mitkowski, W. Mojkowski, J. Śpikowski 10 min + 35 min
13:20 - 13:30 Dyskusja nad zapobieganiem powikłaniom zatorowym migotania przedsionków. 10 min
13:30 - 13:45 Dronedaron - nadzieja dla pacjentów nie mogących przyjmować amiodaronu B. Wożakowska-Kapłon 15 min
13:45 - 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 - 15:30 Chwila relaksu w pięknym miejscu; spacer wokół Pałacu - jeżeli pogoda pozwoli ...
Sesja VII. Stymulacje przedsionkowe - część pierwszaProwadzą: Andrzej Kutarski, J. Wilczek
15:30 - 15:45 Zaburzenia przewodzenia w przedsionkach - rodzaje, występowanie i znaczenie kliniczne. A. Kutarski 15 min
15:45 - 15:55 Rozpoznawanie zaburzeń przewodzenia w przedsionkach E. Koźluk 10 min
15:55 - 16:06 Konwencjonalne rodzaje stymulacji u pacjentów z chorobą węzła zatokowego i z zespołem brady-tachykardii w świetle dzisiejszej wiedzy. Co jest gorsze: VVI 40/min czy konwencjonalna stymulacja DDD? Dlaczego w układach VDD AF występuje rzadziej niż w układach DDD. P. Dąbrowski 10 min
16:05 - 16:20 Rola i mechanizm działania stymulacji w arytmiach przedsionkowych. Znaczenie miejsca stymulacji, częstości stymulacji, algorytmów antyarytmicznych i stymulacji wielomiejscowych. E. Koźluk 15 min
16:20 - 16:40 Czy stymulacją można modyfikować nasilenie bloków śród/miedzy-przedsionkowych ? Tzw. resynchronizujące stymulacje przedsionkowe. Dlaczego u niektórych pacjentów unikamy stymulacji uszka prawego przedsionka. Kutarski 20 min
16:40 - 16:55 Pytania, dyskusja 15 min
16:55 - 17:10 Przerwa - napoje podtrzymujące J

Sesja VIII Stymulacje jednoogniskowe w migotaniu przedsionków Prowadzą: W. Mojkowski, J. Kuśnierz
17:10 - 17:25 Jednomiejscowe "resynchronizujące" stymulacje przedsionkowe. Stymulacja wiązki Bachmanna - aspekty praktyczne.A. Kutarski 15 min
17:25 - 17:40 Stymulacja wiązki Bachmanna - efekty kliniczne - przegląd piśmiennictwa.W. Mojkowski 15 min
17:40 - 17:55 Jednomiejscowe "resynchronizujące" stymulacje przedsionkowe. Stymulacja okolicy trójkąta Kocha i ujścia zatoki wieńcowej - aspekty praktyczne. A. Kutarski 15 min
17:55 - 18:10 Stymulacja okolicy trójkąta Kocha / okolicy ujścia zatoki wieńcowej - efekty kliniczne - przegląd piśmiennictwa. J. Kuśnierz 15 min
18:10 - 18:25 Dyskusja nad rolą jednoogniskowych stymulacji przedsionkowych w arytmiach przedsionkowych. Prowadzą Moderatorzy sesji III i IV 15 min
18:25 - 18:40 Przerwa - napoje podtrzymujące J 15 min

Sesja IX. Stymulacje stymulacje dwuogniskowe w migotaniu przedsionków Prowadzą: P. Dąbrowski, K. Koźluk
18:40 - 18:50 Dwumiejscowe resynchronizujące stymulacje przedsionkowe (stymulacja dwupunktowa prawego przedsionka, stymulacja dwuprzedsionkowa i ich modyfikacje). Aspekty praktyczne. A. Kutarski 20 min
18:50 - 19:10 Stymulacja dwuprzedsionkowa i dwupunktowa prawego przedsionka - przegląd piśmiennictwa.B. Grzegorzewski 20 min
19:10 - 19:30 Stymulacje dwuprzedsionkowe czy dwuprzedsionkowo-komorowe ? Do czego jest potrzebna elektroda komorowa ? Stratos LA - jedyne wielofunkcyjne narzędzie do resynchronizacji przedsionkowej. M. Chudzik 20 min
19:30 - 19:40 "Podwójna resynchronizacja" przedsionkowa - aspekty praktyczne i kliniczne. Własne obserwacje.E. Lewicka-Nowak (A. Kutarski) 10 min
19:40 - 19:55 Pytania i dyskusja nad rolą stymulacji dwuogniskowych w arytmiach przedsionkowych; kiedy / komu stymulacja jednoogniskowa bądź dwuogniskowa ?Prowadzą Moderatorzy sesji VI i VII 15 min
19:55 - 20:30 Przerwa techniczna -przygotowanie do kolacji J
20:30 - 22:30 Wspolna uroczysta kolacja
22:30 -... Tradycyjne kino nocne. Resynchronizacja na poziomie przedsionków. Pokaz (filmowy) kontroli i programowania przedsionkowych układów resynchronizujących (stymulacja dwupunktowa prawego przedsionka, stymulacja dwuprzedsionkowa). A. Kutarski, M. Chudzik

Piątek, 9 listopada 2007

8:00 - 9:00 Śniadanie

Sesja X. Fukcje Holterowskie stymulatorów. Przydatność w ocenie leczenia arytmii. Prowadzą: O. Kowalski, J. Wilczek
9:00 - 9:20 Konwencjonalny stymulator jako narzędzie oceny występowania arytmii przedsionkowych. P. Mitkowski 20 m in
9:20 - 9:35 Stymulator dedykowany resynchronizacji przedsionkowej jako narzędzie oceny występowania arytmii przedsionkowych i jako narzędzie badawcze M. Chudzik 15 min
9:35 - 9:50 Funkcje Holterowskie w porównywalnych stymulatorach różnych firm. M. Chudzik 15 min
9:50 - 10:00 Problemy oceny efektywności leczenia antyarytmicznego w dotychczasowych trajalach dotyczących leczenia migotania przedsionków. Słabość twardych i miękkich punktów końcowych P. Dąbrowski 10 min
10:00 - 10:15 Pytania i dyskusja nad możliwościami obiektywnej oceny nasilenia arytmii przedsionkowych u pacjenta ze stymulatorem serca. Prowadzą Moderatorzy sesji VI i VII 15 min
10:15 - 10:30 Przerwa - napoje podtrzymujące

Sesja XI Algorytmy profilaktyczne - uznane narzędzie do leczenia AF? Prowadzą: P. Mitkowski, M. Chudzik
10:30 - 10:45 Algorytmy firmy Vitatron dla prewencji arytmii przedsionkowychJ. Wilczek 15 min
10:45 - 11:00 Algorytmy profilaktyczne w stymulatorach firmy Biotronik M. Chudzik 15 min
11:00 - 11:15 Algorytmy firmy St Jude Medical służące zapobieganiu arytmiom przedsionkowym W. Mojkowski 15 min
11:15 - 11:30 Algorytmy to nie wszystko. Znaczenie lokalizacji elektrody przedsionkowej dla efektywności działania algorytmów antyarytmicznych.M. Chudzik 15 min
11:30 - 11:40 Unikanie stymulacji prawej komory to też w pewnym sensie profilaktyka nawrotów migotania przedsionków p pacjentów z n.w.z. oraz zespołem z zespołem brady-tachykardii. Przegląd służących temu funkcji stymulatorów. B. Grzegorzewski 10 nim
11:40 - 11:55 Przerwa technologiczna - napoje podtrzymujące J 15 min

Sesja XII. Migotanie przedsionków i stymulacja - problemy różne. Prowadzą: P. Mitkowski, B. Małecka
11:20 - 11:40 Aspekty hemodynamiczne stymulacji przedsionkowych w świetle badań ECHOA. Dąbrowska-Kugacka 20 min
11:40 - 11:50 Stabilizacja częstości rytmu za pomocą stymulacji komorowej u chorych z migotaniem przedsionków M. Chudzik 10 min
11:50 - 11:55 Ablacja łącza AV: alternatywa czy porażka. Kiedy i u kogo akceptowalna J. Bednarek 5 min
11:55 - 12:00 Jak uniknąć niekorzystnych następstw stymulacji wierzchołka prawej komory u pacjentów po ablacji łącza ? (RVOT? BiV? LV?) D. Michałkiewicz 5 min
12:00 - 12:10 Pacjenci z lekooporną objawową arytmią przedsionkową - komu ablacja, komu stymulacja - metody konkurencyjne czy wprost przeciwnie? - podsumowanie wniosków z konferencji. E. Koźluk, A. Kutarski 2 x 5 min
1210 - 12:25 Dyskusja nad problematyką poruszoną w referatach. Prowadzą Moderatorzy 15 min

12:25 - 12:30 Wręczenie certyfikatów. Zakończenie Kursu.A. Kutarski
12:30 - 13:00 Zwolnienie pokoi hotelowych
13:00 - 14:00 Obiad (pożegnalny) L
Przed nami sobota i niedziela na wypoczynek i ... odrabianie zaległości

Powrót do góry>>>

 

Zgłoszenia, rezerwacje

Warunki rezerwacji:

Opłata za nocleg: 90 zł
Opłata za obiad: 45 zł
Śniadania: w opłacie hotelowej
Kolacje: Uczestnicy są Naszymi Gośćmi (bez opłaty)

 

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu wygodnego formularz on-line, który, co ważne, nie wymaga posiadania klienta e-mail na komputerze z którego wysyłane jest zgłoszenia. Mamy nadzieję, że użycie formularza on-line ułatwi Państwu rejestrację, zaś nam, Organizatorom, przyniesie korzyść w postaci usprawnienia obsługi.

Fakt otrzymania przez nas KAŻDEGO ZGŁOSZENIA PRZESŁANEGO ZA POMOCĄ FORMULARZA, BĘDZIE POTWIERDZANY DROGĄ E-MAIL. 

UWAGA: Ze względu na brak możliwości weryfikacji adresu e-mail, prosimy o upewnienie się, że podany w zgłoszeniu e-mail jest prawidłowy a skrzynka odbiera pocztę. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o weryfikacje ustawień antyspamowych skrzynki jak i programów antywirusowych. W przypadku problemów z wysłaniem formularza lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres: zarzad@ptkardio.lublin.pl

Działanie formularza zweryfikowane dla następujących przeglądarek: 
IE6.0, Mozilla firefox, Netscape Navigator, Opera
pod kontrolą systemów win 9x, 2k, XP
Uwaga, przed wypełnieniem formularza proszę się upewnić że w przeglądarce włączona jest obsługa skryptów Java

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń !!!! Przyjmujemy zgłoszenia na liste rezerwową !!!

 

 

Powrót do góry>>>

 

Lista uczestników

 

Lista Uczestników Sympozjum w Sieniawie w 2007 r

Imie Nazwisko Miasto

WYKŁADOWCY

Andrzej Kutarski Lublin
Grzegorz Opolski Warszawa
Maria Trusz-Gluza Katowice
Franciszek Walczak Warszawa
Anna Maria Wnuk-Wojnar Katowice
Beata Wożakowska-Kapłon Kielce
Jacek Bednarek Kraków
Michał Chudzik Łódź
Bogusław Grzegorzewski Katowice
Alicja Dąbrowska-Kugacka Gdańsk
Paweł Dąbrowski Zamość
Oskar Kowalski Zabrze
Edward Koźluk Warszawa
Jacek Kuśnierz Warszawa
Przemysław Mitkowski Poznań
Barbara Małecka Kraków
Dariusz Michałkiewicz Warszawa
Włodzimierz Mojkowski Warszawa
Łukasz Szumowski Warszawa
Jerzy Śpikowski Wrocław
Jacek Wilczek Katowice
KOMITET ORGANIZACYJNY
Adam Tarkowski Lublin
Andrzej Głowniak Lublin
Artur Klimczak Łódź
Marian Futyma Rzeszów
Ewa Futyma Rzeszów
UCZESTNICY
Sławomir Foremny Aleksandria
Bogdan Galar Białystok
Marcin Gułaj Białystok
Beata Małkowska Białystok
Piotr Jakim Białystok
Mirosław Charkiewicz Białystok
Emilia Bańkowska-Guszczyn Białystok
Wojciech Jaszczurowski Bielsko- Biała
Rafał Kluba Bielsko-Biała
Grzegorz Dąbrowski Bielsko-Biała
Grzegorz Gałuszka Bielsko-Biała
Małgorzata Książek Chełm
Rafał Hart Częstochowa
Grzegorz Gołębiowski Częstochowa
Jarosław Wójcik Elbląg
Marek Zielinski Kalisz
Agnieszka Trawczyńska Kalisz
Barbara Sosnowska-Pasiarska Kielce
Maciej Młodnicki Kielce
Elżbieta Jaskulska-Niedziela Kielce
Rafał Depukat Kraków
Andrzej Maziarz Kraków
Ewa Wieteska Kraków
Andrzej Ząbek Kraków
Marcin Szczechowicz Kraków
Karol Turkiewicz Lubin
Marcin Dziduszko Lublin
Janusz Zrobek Łódź
Grażyna Józefowicz-Okonkwo Łódź
Marcin Kasprzyk Łódź
Robert Kowalski Łódź
Krzysztof Kaczmarek Łódź
Andrzej Oszczygieł Łódź
Sławomir Oszczygieł Łódź
Grażyna Czuba - Gręda Łódź
Joanna Bzowska Łódź
Sylwia Banaszak Pionki
Marek Kita Pionki
Małgorzata Górska Pisz
Beata Iwańska Radom
Marcin Wilkoszyński Ruda Śląska
Wioletta Cioch-Domarska Rzeszów
Andrzej Jakiel Sanok
Hanna Wilk Siedlce
Marcin Szabelski Siedlce
Magdalena Parol Siedlce
Krzysztof Kubacki Słupsk
Jerzy Ozga Stalowa Wola
Małgorzata Kwarciana Stalowa Wola
Zbigniew Hyła Stalowa Wola
Semir Smida Tarnów
Tomasz Kozioł Tarnów
Jacek Karasinski Tarnów
Krzysztof Młynarczyk Tarnów
Aleksander Bardyszewski Warszawa
Karol Makowski Warszawa
Zbigniew Bociąga Wrocław
Jacek Gajek Wrocław
Przemysław Skoczyński Wrocław
Ewa Mroczek Wrocław
Agata Kaczmarzyk-Radka Wrocław
Renata Romaszkiewicz Wrocław
Mateusz Kuśmierz Wrocław
Daria Cisło Wrocław
Elżbieta Kuś Zabrze
Jacek Dudek Zamosc

 

Powrót do góry>>>