Pragniemy uczulić naszych Kolegów (i Koleżanki oczywiście) na to zagadnienie późnych perforacji (i śródmięśniowej penetracji) elektrod, by w przypadku wystąpienia późnych zaburzeń stymulacji zawsze wykonywali Rtg klp., a repozycję elektrody z powodu późnego narośnięcia progu stymulacji (exit-block) zawsze rozpoczynali od rtg-skopii nie tylko w projekcji -A ale i w różnych skosach.

Prosimy o raportowanie (przysyłanie podstawowych informacji o pacjencie i elektrodzie) na adres zarzad@ptkardio.lublin.pl lub a_kutarski@yahoo.com. W razie problemów z pacjentem u którego podejrzewamy perforację / penetrację - proszę porozumieć się z Ośrodkiem referencyjnym'

Postępowanie przy późnnych perforacjach (jako problem) to nowe zagadnienie (chociaż znane od dawna, ale wobec rzadkości występowania nie było i nie ma nadal standardów). Zwykłe kierowanie na k-chirurgię uważamy za nieroztropne. Wielu z nas ma doświadczenia z innymi (mniej inwazyjnymi) rozwiązaniami. Otwieranie klp.p to ostateczność. Ale środki zabezpieczenia MUSZĄ być zachowane w każdym przypadku mniej inwazyjnego postępowania. Propozycję strategii postępowania przedstawimy wkrótce na naszych stronach (OL PTK i SRS PTK).

Zamierzamy przedstawić listę Ośrodków Elektroterapii - z dobrym zapleczem k-chirurgicznym - do których można będzie przesyłać chorych z podejrzeniem perforacji serca (elektrodą) celem podjęcia próby usunięcia jej bez torakotomii (bo nie możemy namawiać do tego Kolegów z ośrodków nie mających doświadczenia i silnego zaplecza k-chirurgicznego).

A. Kutarski