IV. Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne

 

 

Informacje ogólne

  

PATRONAT
Sekcja RYTMU SERCA PTK

PUKTY EDUKACYJNE

Komisja ds. Szkoleń i Specjalizacji PTK przyznała za uczestnictwo wwarsztatach: 12,25 pkt. edukacyjnych

 

do góry>>>

 

Miejsce kursu

MIEJSCE WARSZTATÓW

Wykłady, seminaria: HOTEL MEDUZA
ul. Nadbrzeżna 2, MIELNO
Tel. 0 94 348 08 90 Fax. 0 94 348 08 94
www.meduza.mielno.pl

Zajęcia praktyczne:
Odział Kardiologii Szpital Wojewódzki w Koszalinie
ul. Chałubińskiego 7; 75-950 Koszalin
Tel/fax: 0 94 346 32 32

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKOW WARSZTATÓW:

HOTEL MEDUZA
ul. Nadbrzeżna 2, MIELNO
Tel. 0 94 348 08 90 Fax. 0 94 348 08 94
www.meduza.mielno.pl

do góry>>>

 

Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy

ORGANIZATOR:
Dr n. med. Elżbieta Zinka - Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
oraz
Zespół Pracowników Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Adres Organizatora: 
ul. Chałubińskiego 7
75-950 Koszalin
Tel/fax: 0 94 346 32 32

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski i Lubelski Oddział PTK
Dr Krystyna Łach-Pasternak Przewodnicząca Koszalińskiego Oddziału TIP

KOMITET NAUKOWY:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
Dr n. med. Elżbieta Zinka (Koszalin)
oraz (alfabetycznie):
Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
Dr n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk)
Dr n. med. Paweł Dąbrowski (Zamość)
Dr n. med. Bogdan Firek (Warszawa)
Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Jarosław D Kasprzak (Łódź)
Dr med. Maciej Kempa (Gdańsk)
Dr n. med. Oskar Kowalski (Zabrze)
Dr Krzysztof Krzyżanowski (Koszalin)
Dr Jacek Kuśnierz (Warszawa)
Dr hab. n. med. Tadeusz Kukulski (Zabrze)
Dr n. med. Ewa Lewicka-Nowak (Gdańsk)
Dr n. med. Barbara Małecka (Kraków)
Dr n. med. Dariusz Michalkiewicz (Warszawa)
Dr n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Dr n. med. Włodzimierz Mojkowski (Warszawa)
Dr Marcin Młotek (Warszawa)
Dr n. med. Maciej Pruski (Katowice)
Dr n. med. Maciej Sterliński (Warszawa)

do góry>>>

 

Sponsorzy

Warsztaty zorganizowane zostaną m.in. dzięki:
bezwarunkowemu Grantowi Edukacyjnemu Firmy: BIOTRONIK Polska Sp z o.o.
ul. Miastowska 3 60-194 Poznań
Fax: 0 1033 61 8687 028; Tel.: 0 1033 61 8681 465
e-mail: biotronik@biotronik.pl; w.krzewinski@biotronik.pl

oraz:
Grantom Edukacyjnym firm farmaceutycznych
(Schwarz Pharma, MSD, Egis, Polpharma, Sanofi Aventis)

do góry>>>

 

Od Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Kursu

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
WIOSENNE KOSZALIŃSKIE WARSZTATY RESYNCHRONIZACYJNE weszły do grafika spotkań Osób zainteresowanych CRT. Jakkolwiek terapia ta stanowi dziś już standardową procedurę, to nadal pozostaje wiele zagadnień do przedyskutowania (preselekcja i ostateczna kwalifikacja pacjentów, postępowanie z pacjentami "z pogranicza" wskazań do CRT, zagadnienia techniczne stymulacji lewej komory, kryteria i dobór optymalnej lokalizacji wszystkich elektrod w układzie resynchronizującym, programowanie jednostek CRT się, organizacja opieki ambulatoryjnej nad pacjentami z CRT oraz wskazania do stosowania urządzeń z opcją terapii wysokonapięciowej).

O zapotrzebowaniu na takie Warsztaty świadczy liczba zgłoszeń - w ubiegłych latach zawsze przekraczająca organizacyjne możliwości przyjęcia wszystkich chętnych. Świadczy również o tym zawsze pełna sala wykładowa np. o godz. 20-tej, podczas naszych poprzednich trzech spotkań w Mielnie i Strzekęcinie.
Jedyna wątpliwość jaką mieliśmy tego roku - to wybór miejsca naszego spotkania; czy kontynuując "pałacowo-zamkową" tradycję pozostać przy pięknym Pałacu w Strzekęcinie, czy powrócić do urokliwego Hotelu MEDUZA, zlokalizowanego prawie na plaży w Mielnie. Uczestnicy i Wykładowcy naszych poprzednich spotkań w rozpisanej ankiecie niewielką przewagą głosów wybrali Mielno.

Warsztaty (poziom: dla zaawansowanych i średnio-zaawansowanych), poświęcone są przede wszystkim zaprezentowaniu (na możliwie najwyższym ale osiągalnym w Polsce poziomie) aspektów praktycznych CRT (kwalifikacje, zabiegi, kontrole pooperacyjne, programowanie jednostek). Zależy nam również, by przekazać Uczestnikom możliwie dużo nowych myśli, koncepcji i opinii, które przywieźliśmy w ostatnich latach z Cardiostim'ów, Kongresów NASPE i innych a przede wszystkim - byśmy podzielili się własnymi doświadczeniami i refleksjami. Ewolucja programów i tematyki naszych Wiosennych Warsztatów resynchronizacyjnych dowodzi, że kończy się okres przekonywania "do" i prostego nauczania CRT - obecnie jesteśmy na etapie dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy mniej i bardziej doświadczonymi osobami i zespołami.

Dzięki wspaniałej postawie naszych Wykładowców i tym razem udało nam się utrzymać bezpłatną konwencję kursu - tzn. bez opłaty za uczestnictwo. Największe podziękowania z mojej i z Naszej strony należą się Organizatorowi tego spotkania - pani Doktor Elżbiecie Zince i jej Zespołowi, którzy to oprócz doskonałych warunków do przeprowadzenia spotkania od lat zapewniają jego niepowtarzalny klimat i atmosferę.

Przewodniczący komitetu Naukowego
Prof. Andrzej Kutarski

do góry>>>

 

Program Konferencji

 
Środa 18 kwietnia 2007
12:00-13:00 Przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 14:10 Otwarcie Warsztatów
Elżbieta Zinka, Andrzej Kutarski
Sesja I. Prowadzą: Elżbieta Zinka, Andrzej Kutarski
14:10 - 14:30 Czego dowiedzieliśmy się o CRT w minionym roku
Elżbieta Zinka 20 min
14:30 - 14:40 Nadal aktualne dylematy CRT
Andrzej Kutarski (10 min)
14:40-15:00 Preselekcja pacjentów do CRT w oparciu o echokardiografię konwencjonalną
Alicja Dąbrowska-Kugacka 20 min
15:00 - 15:10 Preselekcja pacjentów do CRT w oparciu o obraz kliniczny - czego musimy nauczyć lekarzy POZ
Paweł Dąbrowski (10 min)
15:10 - 15:30 Przerwa na kawę
Sesja II. Prowadzą: Alicja Dąbrowska-Kugacka, Tomasz Kukulski
15:30 - 16:00 Środoperacyjna weryfikacja (hemodynamiczna) działania układu CRT ?
Pro: Kinga Gościńska Bis (10 min)
Contra: Barbara Małecka (10 min)
Arbiter: Oskar Kowalski (10 min)
16:00 - 16:30 Przedwypisowa kontrola (i zaprogramowanie jednostki) pacjenta z CRT przed wypisem do domu w moim Ośrodku - realia / problemy. Konferencja okrągłego stołu (wypowiedzi po 5 min):
Alicja Dąbrowska-Kugacka, Kinga Gościńska-Bis, Tomasz Kukulski, Marcin Młotek,
Podsumowanie wypowiedzi i wnioski  z dyskusji Andrzej Kutarski
16:30 - 16:50 Czy mają obecnie zastosowanie inne parametry kliniczne ( 6MWT, QOL) i biochemiczne w ocenie pts z CRT.
Konferencja okrągłego stołu.Barbara Małecka, Ewa Lewicka-Nowak, Maciej Pruski (20min)
16:50 - 17:00 Przerwa na kawę
Sesja III Prowadzą: Przemysław Mitkowski, Maciej Kempa
17:00 - 17:15 Problemy podczas programowania jednostek CRT i ICD-CRT - zasady ogólne
Michał Chudzik (15 min)
17:15 - 17:30 LV capture monitoring - still dreams or already facts ?
Klaus Wilhelm (15min)
17:30 - 17:45 Phrenic nerve stimulation - how can we avoid it ?
Klaus Wilhelm (15min)
17:45 - 18:00 Przerwa na kawę
Sesja IV Prowadzą: Paweł Dąbrowski, W. Mojkowski
18:00 - 18:25 Wszystkim chorym z "graniczną" EF i/lub objawami niewydolności serca i wskazaniami do ICD należy implantować układ ICD-BiV (25 min)
Pro: Dariusz Michalkiewicz
Contra: Włodzimierz Mojkowski
Arbiter: Przemysław Mitkowski
18:25 - 18:35 A może tak u chorych z dwujamowym ICD wykorzystywać alternatywne miejsca stymulacji komorowej?
Andrzej Kutarski (10 min)
18:35 - 18:55 Dla kogo jednostka CRT z back-upem ICD a dla kogo jednostka ICD z back-upem BiV?
Michał Chudzik (20 min)
18:55 - 19:10 Brak poprawy pod wpływem CRT. Czy każdy non-responder to rzeczywisty brak odpowiedzi czy wprost przeciwnie i dlaczego? Algorytm postępowania.
Maciej Kempa (15 min)
19:10 - 19:25 Pytania i dyskusja
19:25 - 20:30 Spacer
20:30 - ... Uroczysta Kolacja
Czwartek 19 kwietnia 2007
7:00 - 8:00 Śniadanie
9:30 - 9:30 Przejazd autokarem do Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Koszalinie
10:00 - 10:30 Prezentacja pierwszego przypadku (z prezentacją wcześniej nagranych badań echokardiograficznych)
Elżbieta Zinka, Krzysztof Krzyżanowski  (30 min)
10:30-13:00 Implantacja pierwszego układu CRT - faza 1 zabiegu.
Oskar Kowalski + Maciej Pruski (asysta)
Relacja z zali operacyjnej: Andrzej Kutarski
Prezentacja przydatności ultrasonokardiografii dla znalezienia ujścia zatoki wieńcowej
Tomasz Kukulski
Komentarz echokardiografisty: Marcin Młotek
Komentarz zabiegu: Maciej Sterliński
Faza II zabiegu (zespół j.w.)z echokardiograficzną oceną lokalizacji elektrody lewokomorowej
Tomasz Kukulski 
Komentarz badania: Marcin Młotek
Komentarz zabiegu: Maciej Sterliński
13:00 - 13:30 Wymiana pacjentów na sali operacyjnej Lunch
13:30 - 14:00 Sala konferencyjnaPrezentacja drugiego pacjenta (z prezentacją wcześniej nagranych badań echokardiograficznych)
Elżbieta Zinka, Krzysztof Krzyżanowski (30 min)
14:00 - 15:30 Sala operacyjna
Implantacja drugiego układu CRT - faza 1 zabiegu (Andrzej Kutarski + Michał Chudzik (asysta)
Relacja z zali operacyjnej: Maciej Pruski
Sala konferencyjna
Najprostsze i najwartościowsze parametry echokardiograficzne dla śródoperacyjnej oceny poprawności lokalizacji elektrody lewokomorowej
Tomasz Kukulski
Komentarz zabiegu: Oskar Kowalski
Sala operacyjna
Faza II zabiegu (zespół j.w.) Ocena echokardiograficzna położenia elektrody lewokomorowej i efektu CRT
Marcin Młotek
Ocena parametrów hemodynamicznych metodą bioimpedancji. "Szybka" optymalizacja parametrów stymulatora.
Piotr Ruciński, Artur Klimczak
Sala konferencyjna
Komentarz badania: Tomasz Kukulski
Komentarz zabiegu: Oskar Kowalski
15:30 - 15:45 Zakończenie drugiego zabiegu Przerwa na kawę
15:45 - 16:00 Prezentacja pacjenta (ambulatoryjnego) z implantowanym wcześniej układem CRT
Elżbieta Zinka, Krzysztof Krzyżanowski  (15 min)
16:00 - 17:00 Pracownia echokardiograficzna
Pełna hemodynamiczna kontrola pacjenta
Programuje: K Krzyżanowski
Badanie: Alicja Dąbrowska-Kugacka
Sala Konferencyjna
Komentarz do badania:Tomasz Kukulski
17:00 - 17:30 Powrót do Hotelu MEDUZA w Mielnie
Sesja V Prowadzą: Przemysław Mitkowski, Maciej Kempa
17:30 - 17:45 Rola bioimpedancji w ocenie śród- i pooperacyjnej pacjentów z CRT.
Piotr Ruciński (15min)
17:45 - 17:55 Jak oceniać parametry hemodynamiczne bioimpedancją u pacjentów z CRT
Artur Klimczak (10 min)
17:55 - 18:15  ICD - CRT programming - expert recommendation
Klaus Wilhelm (20min)
18:15 - 18:30 Przerwa na kawę
Sesja VI Prowadzą: Andrzej Kutarski, Oskar Kowalski
18:30 - 18:40 Co nowego w technikach przezżylnej implantacji elektrody lewokomorowej?
Maciej Sterliński (20 min)
18:40 - 18:50 Specjalne techniki pomocnicze przy implantacji elektrody lewokomorowej (plastyka zwężeń żył serca, stentowanie elektrody)
Oskar Kowalski 10 min
18:50 - 19:05 CRT i CRT-D u pacjentów z AF - co dziś wiemy a co wynika z badań i i standardów?
Barbara Małecka (15 min)
19:05 - 19:15 Techniczne aspekty CRT u pacjentów z AF.
Andrzej Kutarski (10 min)
19:15 - 19:25 CRT-D u pacjentów z AF - rozwiązania techniczne
Andrzej Kutarski (10 min)
19:25 - 19:35 Przerwa na kawę
Sesja VII Prowadzą: Michał Chudzik, Maciej Sterliński
19:35 - 19:50 Optymalna lokalizacja elektrody prawokomorowej - jak to robią w Saint Cloud 15 min
Kinga Gościńska-Bis (15 min)
19:50 - 20:05 Optymalna lokalizacja końcówki elektrody lewokomorowej - czy zawsze ściana tylna / tylno-boczna? Lokalizacja najpóźniej kurczących się obszarów lewej komory u chorych ze znaczącą asynchronią komorową. (inaczej - dlaczego boczna lub nawet przednio-boczna lokalizacja elektrody LV daje czasem spektakularny efekt kliniczny?)
Tomasz Kukulski (15 min)
20:05 - 20:05 Optymalizacja zaprogramowania CRT - aspekt ELEKTRO
Przemysław Mitkowski (10 min)
20:05 - 20:35 Jak rozwiązany jest problem organizacji CRT (w aspekcie dalszej opieki nad pacjentami) w moim Ośrodku.
Konferencja okrągłego stołu. (wypowiedzi po 5 min):
Jacek Kuśnierz, Oskar Kowalski , Ewa Lewicka-Nowak, Przemysław Mitkowski, Maciej Pruski
Podsumowanie wypowiedzi i wnioski  z dyskusji Ewa Lewicka-Nowak
20:35 - 20:55 Zapytania i dyskusja
21:30 - ... Uroczysta kolacja
Piątek 20 kwietnia 2007
7:00 - 8:00 Śniadanie
8:30 - 9:30 Przejazd autokarem do Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Koszalinie
9:40-10:00 Podstawy echokardiografii dla osób zajmujących się CRT (nie-echokardiografistów)
Jarosław D Kasprzak (20 min)
10:00 - 10:20 Kwalifikacja pacjentów do CRT w oparciu o nowe techniki echokadiograficzneJarosław
D Kasprzak (20 min)
10:20 - 10:40 Optymalizacja zaprogramowania CRT - aspekty ECHO
Jarosław D Kasprzak (20 min)
10:45 - 11:00 Prezentacja (obraz kliniczny) pacjenta III przed zabiegiem w dniu dzisiejszym
Elżbieta Zinka, Krzysztof Krzyżanowski  (15 min)
11:00 - 11:30 Pracownia echokardiograficznaBadanie pacjenta III zaplanowanego do zabiegu w dniu dzisiejszym
Badanie: Jarosław D. Kasprzak
Sala Konferencyjna:
 Komentarz: Tomasz Kukulski
11:30 - 12:00 Pracownia echokardiograficzna
Pełna hemodynamiczna kontrola pacjenta I operowanego w dniu wczorajszym
Programuje: Krzysztof Krzyżanowski
Badanie: Tomasz Kukulski
Sala Konferencyjna
Komentarz: Jarosław D Kasprzak
12:00 - 12:30 Pracownia echokardiograficzna
Pełna hemodynamiczna kontrola pacjenta II operowanego w dniu wczorajszym
Programuje: Krzysztof  Krzyżanowski
Badanie: Alicja Dąbrowska-Kugacka
Sala Konferencyjna
Komentarz: Tomasz Kukulski
12:30 - 12:45 Przerwa na kawę
12:45 - 14:00 Sala operacyjna
Implantacja układu CRT u pacjenta III - faza 1 zabiegu: Maciej Sterliński + Krzysztof Krzyżanowski (asysta)
Relacja z sali operacyjnej: Paweł Dąbrowski
Prezentacja przydatności ultrasonokardiografii dla znalezienia ujścia zatoki wieńcowej
Jarosław D. Kasprzak
Sala konferencyjna
Komentarz zabiegu: Jacek Kuśnierz
Komentarz badania: Alicja Kugacka
Sala operacyjna
Faza II zabiegu (zespół j.w.) z echokardiograficzną oceną lokalizacji elektrody lewokomorowej
Jarosław D. Kasprzak
Sala konferencyjna
Komentarz badania: Alicja Dąbrowska - Kugacka
Komentarz zabiegu: Jacek Kuśnierz
14:00 - 14:45 Lunch
14:45 - 15:00 Wręczenie certyfikatów, zakończenie kursu
Elżbieta Zinka, Andrzej Kutarski
15:00 - 16:00 Powrót do Hotelu MEDUZA w Mielnie (tych osób, które wyjeżdżają pociągiem nocnym lub następnego dnia)
do góry>>>

 

Formularz rejestracyjny

 

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń       Zakończono przyjmowanie zgłoszeń      

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu wygodnego formularz on-line, który, co ważne, nie wymaga posiadania klienta e-mail na komputerze z którego wysyłane jest zgłoszenia. Mamy nadzieję, że użycie formularza on-line ułatwi Państwu rejestrację, zaś nam, Organizatorom, przyniesie korzyść w postaci usprawnienia obsługi.

Fakt otrzymania przez nas KAŻDEGO ZGŁOSZENIA PRZESŁANEGO ZA POMOCĄ FORMULARZA, BĘDZIE POTWIERDZANY DROGĄ E-MAIL. 

UWAGA: Ze względu na brak możliwości weryfikacji adresu e-mail, prosimy o upewnienie się, że podany w zgłoszeniu e-mail jest prawidłowy a skrzynka odbiera pocztę. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o weryfikacje ustawień antyspamowych skrzynki jak i programów antywirusowych. W przypadku problemów z wysłaniem formularza lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres: zarzad@ptkardio.lublin.pl

Działanie formularza zweryfikowane dla następujących przeglądarek: 
IE6.0, Mozilla firefox, Netscape Navigator, Opera
pod kontrolą systemów win 9x, 2k, XP
Uwaga, przed wypełnieniem formularza proszę się upewnić że w przeglądarce włączona jest obsługa skryptów Java

formularz on-line
Formularz rejestracyjny

 

do góry>>>

 

Lista uczestników

 

Lista Uczestników IV Wiosennych Warsztatów CRT – Koszalin 2007

l.p. tytuł Imię Nazwisko Miasto
1. dr n. med. Bogdan Galar Białystok
2. lek.med. Marcin Gułaj Białystok
3. lek.med. Piotr Jakim Białystok
4. dr n. med. Piotr Kardaszewicz Częstochowa
5. lek.med. Sławomir Foremny Częstochowa Bialska
6. lek.med. Jarosław Wójcik Elbląg
7. dr n. med. Adam Owerczuk Gdańsk
8. dr n. med. Elżbieta Dułak Gdynia
9. lek.med. Marek Zieliński Kalisz
10. dr n. med. Dawid Bąkowski Kielce
11. lek.med. Przemysław Dąbkowski Kielce
12. lek.med. Elżbieta Jaskulska-Niedziela Kielce
13. lek.med. Maciej Młodnicki Kielce
14. lek.med. Małgorzata Bednarz Koszalin
15. lek.med. Anna Burda Koszalin
16. lek.med. Bastrzyk Dariusz Koszalin
17. lek.med. Marek Gąsecki Koszalin
18. lek.med. Anna Gąska Koszalin
19. lek.med. Wojciech Jabłoński Koszalin
20. lek.med. Krzysztof Krzyżanowski Koszalin
21. lek.med. Joanna Kudzińska Koszalin
22. lek.med. Krzysztof Mokrzycki Koszalin
23. lek.med. Rafał Nowakowski Koszalin
24. lek.med. Agata Pawelska-Zbuczeń Koszalin
25. lek.med. Konrad Rydwelski Koszalin
26. lek.med. Karolina Zakutyńska-Kowalczyk Koszalin
27. lek.med. Wojciech Zboiński Koszalin
28. dr n. med. Andrzej Bissinger Łódź
39. lek.med. Marcin Kasprzyk Łódź
30. lek.med. Robert Kowalski Łódź
31. lek.med. Paweł Kubiński Łódź
32. lek.med. Andrzej Oszczygieł Łódź
33. dr n. med. Sławomir Oszczygieł Łódź
34. lek.med. Janusz Zrobek Łódź
35. lek.med. Grzegorz Hordyński Opole
36. lek.med. Tomasz Pawlik Opole
37. lek.med. Agnieszka Wojdyła Opole
38. lek.med. Sylwia Banaszak Pionki
39. lek.med. Arkadiusz Fagiewicz Poznań
40. lek.med. Beata Iwańska Radom
41. lek.med. Ewa Pierzchala Radom
42. lek.med. Konrad Dudek Rzeszów
42. lek.med. Barbara Larysz Szczecin
44. lek.med. Wiesława Zabłocka Szczecin
45. lek.med. Benita Busz Szczecin
45. lek.med. Małgorzata Toczkowska Szczecin
47. lek.med. Joanna Jędrzychowska-Baraniak Szczecin
48. lek.med. Artur Baraniak Szczecin
49. lek.med. Krzysztof Młynarczyk Tarnów
50. lek.med. Aleksander Bardyszewski Warszawa
51. dr n. med. Marcin Grabowski Warszawa
49. lek.med. Aleksander Maciąg Warszawa
50. lek.med. Michał Marchel Warszawa
51. dr n. med. Artur Oręziak Warszawa
52. lek.med. Tomasz Saniewski Warszawa
53. lek.med. Filip Szymański Warszawa
54. dr n. med. Alicja Kowalska Wrocław
55. lek.med. Mateusz Kuśmierz Wrocław
56. lek.med. Ewa Mroczek Wrocław
57. dr n. med. Jerzy Śpikowski Wrocław
58. lek.med. Jacek Dudek Zamość

 

do góry>>>