Powikłania stałej stymulacji serca
Kurs dla zaawansowanych i średnio-zaawansowanych

 

 

Bieżące informacje od organizatorów

 • Ze względu na pojemność bazy hotelowej możemy przyjąć tylko 45 Uczestników !
 • Koszt noclegu: 200 zł; koszt obiadu: 40 zł (śniadania w ramach opłaty hotelowej, na kolację zapraszają Sponsorzy)
 • Do dnia 3 stycznia 2007 otrzymaliśmy 25 (!) zgłoszeń
 • Większość Wykładowców potwierdziła już swój udział
 • Podczas planowanych sesji dyskusyjnych (również nocnej) - istnieje możliwość prezentacji ciekawych, niezwykłych bądź pouczających przypadków. Prosimy wszystkich chętnych o przygotowanie krótkich prezentacji
do góry>>>

 

Informacje ogólne

Odział Lubelski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii CM UJ,
Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II w Krakowie

Patronat: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Komisja ds. Szkoleń i Specjalizacji PTK przyznała za uczestnictwo w kursie: 8,23 pkt. edukacyjnych

do góry>>>

 

Miejsce kursu

Miejsce Kursu: Pałac w Paszkówce k. Krakowa
34-113 Paszkowka 37 - Kraków
tel. (0-33) 872 38 00 - palace@paszkowka.pl - fax (0-33) 879 32 61
http://www.paszkowka.pl/index/index_pl.php

 Dojazd z krakowa: 

do góry>>>

 

Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący, główny organizator:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
Współprzewodniczący, współorganizator:
Dr hab. n. med. Jacek Lelakowski (Kraków)

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
1. Dr n. med. Barbara Małecka (Kraków)
2. Dr n. med. Tomasz Sodolski (Lublin)
3. Dr med. Michał Chudzik (Łódź)
4. Dr Andrzej Ząbek (Kraków)
5. Dr Paweł Stypuła (Kraków)
6. Dr Adam Dreher (Kraków)

Komitet Naukowy Kursu:
Przewodniczący:
Dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
Członkowie:
1. Prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska (Wrocław)
2. Dr hab. n. med. Jacek Lelakowski (Kraków)
3. Dr hab. n. med. Radosław Pietura lub Tomasz Jargiełło (Lublin)
4. Dr n. med. Barbara Małecka (Kraków)
5. Dr n.med. Grażyna Kübler (Wrocław)
6. Dr n. med. Jarosław-Bis (Katowice)
7. Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
8. Dr n. med. Paweł Dąbrowski (Zamość)
9. Dr n. med. Janusz Jendrej (Lublin)
10. Dr Jacek Kuśnierz (Warszawa)
11. Dr n. med. Jakub Machejek (Kraków)
12. Dr n. med. Dariusz Michalkiewicz (Warszawa)
13. Dr n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
14. Dr n. med. Włodzimierz Mojkowski (Warszawa)

 

do góry>>>

 

Sponsorzy

Kurs zorganizowany zostanie dzięki bezwarunkowym grantom Firm: 

do góry>>>

 

Od Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Kursu

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Wobec wzrastającej liczby implantacji stymulatorów, ICD w tym układów "wieloelektrodowych" (CRT i CRT-D) oraz wzrostu długości życia pacjentów z tymi układami (więcej zabiegów powtórnych i kolejnych) będzie rosła liczba powikłań tej terapii. Zagadnienie rozpoznawania i leczenia powikłań elektroterapii przerasta możliwości omówienia tych zagadnień w jednej czy nawet dwu sesjach, podczas bardziej ogólno-tematycznych sympozjów bądź konferencji. Uważam, że zagadnienie zasługuje na co najmniej dwudniową ogólnopolską konferencję, która posłużyłaby przedstawieniu i przedyskutowaniu najistotniejszych problemów powikłań stymulacji serca.

Kontynuując "pałacowo-zamkową" tradycję, na miejsce kolejnego spotkania wybrałem Pałac w Paszkówce k. Krakowa. Jest to nie tylko piękne miejsce ale i również jedno z nielicznych w Polsce, posiadających jednocześnie i walory historyczne i bazę na hotelową na ponad 70 osób. Pan profesor Jacek Lelakowski wraz zespołem Kliniki Elektrokardiologii w Krakowie podjął się roli współorganizatora Kursu.
Kurs poświęcony będzie powikłaniom stymulacji serca - zarówno w aspekcie profilaktyki, ich rozpoznawania jak i postępowania leczniczego (w tym usuwaniu "starych" lub/i zainfekowanych elektrod).

Mam nadzieję, że i tym razem uda się utrzymać bezpłatną konwencję kursu - tzn. bez opłaty za uczestnictwo. Oczywiście dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie (obiady, bo śniadania - wliczone w cenę hotelu oraz obiady) wyłącznie na koszt Uczestników Kursu.
Zapraszam do udziału w Kursie.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
i jednocześnie Współorganizator Kursu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski

do góry>>>

 

Program Konferencji

Czwartek 24 maja 2007
 • 12:00-13:00            Przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
 • 13:00 – 14:00            Obiad
 • 14:00 14:10            Przywitanie Gości – Przewodniczący Komitetu NaukowegoA. Kutarski

Sesja I. Inauguracyjno-wprowadzająca. Elektrody jako główny problem przy powikłaniach stymulacji Prowadzą: Jacek Lelakowski, Barbara Małecka

 • 14:10 – 14:25            Powikłania stałej stymulacji serca jako problem o rosnącym znaczeniu Jacek Lelakowski (15 min)
 • 14:25 – 14:45            Wczesne powikłania stymulacji serca Barbara Małecka (20 min)
 • 14:45 – 14:55            Czy elektrody wkrętkowe są bardziej niebezpieczne? Czy wprost przeciwnie? Jakub Machejek10 min)
 • 14:55 – 15:05            Typ, rodzaj i konstrukcja elektrody w aspekcie późnych powikłań stymulacji Michał Chudzik (10 min)
 • 15:05 – 15:15            Elektrody do przezżylnej stymulacji lewego serca – aspekt usuwalności Andrzej Kutarski (10 min)
 • 15:15 - 15:30            Problem wewnątrznaczyniowych uszkodzeń elektrod wewnątrzsercowych Włodzimierz Mojkowski (15 min)
 • 15:30 – 15:40            Znaczenie lokalizacji stymulatora i pętli elektrod w aspekcie odległych powikłań stymulacji Paweł Dąbrowski (10 min)
 • 15:40 – 15:55            Dyskusja - Prowadzą Moderatorzy sesji 15 min
 • 15:55 – 16:15            Przerwa na kawę (20 min)

Sesja II. Infekcyjne powikłania stymulacji serca Prowadzą: Grażyna Kübler,  Dariusz Michalkiewicz

 • 16:20 – 16:40            Późne powikłania stymulacji serca i rozpoznawanie bakteryjnego zapalenia wsierdzia Jacek Lelakowski (20 min)
 • 16:40 – 16:50            Podstawowe zasady postępowania w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia u pacjenta ze stymulatorem serca Przemysław Mitkowski (10 min)
 • 16:50 - 17:00            Specyfika postępowania antyseptycznego przy implantacji i reoperacji układu stymulującego – elementy dyskusyjne (stosowanie antybiotykoterapii, środków antyseptycznych itp.) Dariusz Michalkiewicz (10 min)
 • 17:00 – 17:20            Zasady antybiotykoterapii przy ostrych i przewlekłych infekcjach układu stymulującego Anna Przondo-Mordarska (20 min)
 • 17:20 – 17:35            Grzybicze zapalenie wsierdzia – diagnostyka i leczenie Grażyna Kübler (15 min)
 • 17:35 – 17:45            Grzybicze zapalenie wsierdzia punkt widzenia mikrobiologa Anna Przondo-Mordarska (10 min)
 • 17:45 – 18:00            Dyskusja - Prowadzą Moderatorzy sesji 15 min
 • 18:00 – 18:20            Przerwa na kawę (20 min)

Sesja III. Prezentacja ciekawych, trudnych bądź pouczających przypadków Prowadzą: Paweł Dąbrowski, Jacek Kuśnierz, Michał Chudzik, Przemysław Mitkowski

 • 18:20 – 19:50            Prezentacje przypadków z dyskusją po każdej prezentacji
 • 19:50 – 20:00            Pałac w Paszkówce – co warto o nim wiedzieć i dlaczego tym razem spotkaliśmy się właśnie tutaj ...Justyna Brodzka
 • 20:00 – 20:30            Spacer po Pałacu bądź parku
 • 20:30 – 22:30            Uroczysta Kolacja
 • 22:30 - ...            Tradycyjne „Kino nocne” dla chętnych. Być może prezentacje dotycząca systemów do usuwania „starych” elektrod Andrzej Kutarski, Michał Chudzik

Piątek 25 maja 2007

 • 7:00 – 8:30            Śniadanie

Sesja IV. Niechirurgiczne usuwanie „starych” i/lub zainfekowanych elektrod wewnątrzsercowych Prowadzą: Andrzej Kutarski, Przemysław Mitkowski 

 • 8:30 – 8:45            Usuwanie elektrod wewnątrzsercowych - zasady Przemysław Mitkowski (15 min)
 • 8:45 – 9:05            Usuwanie elektrod wewnątrzsercowych – porady praktyczne Andrzej Kutarski (20 min)
 • 9:05 – 9:15            Pacjent po odelektrodowym zapaleniu wsierdzia z usuniętymi elektrodami – co dalej ?Dariusz Michalkiewicz (10 min)
 • 9:15 – 9:20            Kiedy usuwamy „stare” elektrody a kiedy prosimy kardiochirurga? Przemysław Mitkowski (5 min)
 • 9:20 – 9:40            Dyskusja o niechirurgicznym usuwaniu „starych” elektrod Prowadzą Moderatorzy sesji (20 min)
 • 9:40 – 10:00            Przerwa na kawę

Sesja V. Chirurgiczne usuwanie „starych” i/lub zainfekowanych elektrod wewnątrzsercowych Prowadzą: Jarosław Bis, Janusz Jendrej

 • 10:00 – 10:20            Usuwanie elektrod wewnątrzsercowych drogą kadiochirurgii – doświadczenia katowickie Jarosław Bis (20 min)
 • 10:20 – 10:40            Usuwanie elektrod wewnątrzsercowych drogą kadiochirurgii – doświadczenia lubelskie Janusz Jendrej (20 min)
 • 10:30 – 10:40            Zasady współpracy kardiologa z kardiochirurgiem przy usuwaniu elektrod wewnątrzsercowych Andrzej Kutarski (10 min)
 • 10:40 – 10:50            Stała stymulacja epikardialna – ważne aspekty praktyczne Jarosław Bis (10 min)
 • 10:50 – 11:00            Stała stymulacja epikardialna – punkt widzenia kardiologa Andrzej Kutarski (10 min)
 • 11:00 – 11:15            Dyskusja na temat problemów chirurgicznego usuwania „starych” i/lub zainfekowanych elektrod wewnątrzsercowych Prowadzą Moderatorzy sesji V (15 min)
 • 11:15 – 11:35            Przerwa na kawę (20 min)

Sesja VI Zespół / nierdrożność żyły głównej górnejProwadzą: Jacek Lelakowski, Mirosław Pietura

 • 11:35 – 11:50             Elektrodopochodny zespół żyły głównej górnej Jacek Lelakowski (15 min)
 • 11:50 – 12:05            Elektrodopochodny zespół żyły głównej górnej – możliwości radiologii / kardiologii interwencyjnej. Stentowanie żyły głównej górnej Radosław Pietura lub Tomasz Jargiełło (15 min)
 • 12:05 – 12:10            Przetarcia elektrod w obrębie serca – niedoceniane niebezpieczeństwo stymulacji wielomiejscowych Andrzej Kutarski (5 min)
 • 12:10 – 12:20            Implantacja elektrod do stałej stymulacji serca przez żyłę udową Jacek Kuśnierz (10 min)
 • 12:20 – 12:35            Dyskusja na temat problemów z niedrożnością żyły głównej górnej u pacjenta ze stymulatorem Prowadzą Moderatorzy sesji VI (15 min)
 • 12:35 – 12:40            Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów Andrzej Kutarski, Jacek Lelakowski
 • 12:40 – 13:00            Pakowanie, przygotowanie do zwolnienia pokoi
 • 13:00 – 14:00            Pożegnalny wspólny obiad                        L

 

do góry>>>

 

Formularz Rejestracyjny

 
ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu wygodnego formularz on-line, który, co ważne, nie wymaga posiadania klienta e-mail na komputerze z którego wysyłane jest zgłoszenia. Mamy nadzieję, że użycie formularza on-line ułatwi Państwu rejestrację, zaś nam, Organizatorom, przyniesie korzyść w postaci usprawnienia obsługi.

Fakt otrzymania przez nas KAŻDEGO ZGŁOSZENIA PRZESŁANEGO ZA POMOCĄ FORMULARZA, BĘDZIE POTWIERDZANY DROGĄ E-MAIL. 

UWAGA: Ze względu na brak możliwości weryfikacji adresu e-mail, prosimy o upewnienie się, że podany w zgłoszeniu e-mail jest prawidłowy a skrzynka odbiera pocztę. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o weryfikacje ustawień antyspamowych skrzynki jak i programów antywirusowych. W przypadku problemów z wysłaniem formularza lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres: zarzad@ptkardio.lublin.pl

Działanie formularza zweryfikowane dla następujących przeglądarek: 
IE6.0, Mozilla firefox, Netscape Navigator, Opera
pod kontrolą systemów win 9x, 2k, XP
Uwaga, przed wypełnieniem formularza proszę się upewnić że w przeglądarce włączona jest obsługa skryptów Java

formularz on-line
Formularz Rejestracyjny

 

 • Koszt noclegu: 200 zł; 
 • koszt obiadu: 40 zł 
 • śniadania w ramach opłaty hotelowej,
 • na kolację zapraszają Sponsorzy)

 

do góry>>>

 

Lista uczestników

 

Lista zgłoszeń na 2007-01-16 godz 11:00

Jeżeli, pomimo wysłania zgłoszenia za pomocą formularza on-line, nie ma Państwa na liście, prosimy o wiadomość na adres: zarzad@ptkardio.lublin.pl 

 

do góry>>>

 

 

 

Sprawozdanie

Powikłania stałej stymulacji serca. Kurs dla zaawansowanych i średnio-zaawansowanych
Pałac w Paszkówce k. Krakowa
24-25 maja 2007

W pięknym Pałacu w Paszkówce, który w XIX wieku został wybudowany dla rodu Wężyków, we wczesno-letniej oprawie, odbyła się kolejna, pierwsza edycja kursu, dotyczącego powikłania stałej stymulacji serca pt. "Powikłania stałej stymulacji serca. Kurs dla zaawansowanych i średnio-zaawansowanych". Został on zorganizowany (wspólnie) przez Klinikę Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii CM UJ - Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II w Krakowie (dr hab. n. med. Jacek Lelakowski, dr n. med. Barbara Małecka oraz dr Andrzej Ząbek) i Oddział Lubelski PTK (prof. A. Kutarski). Sekcja Rytmu Serca udzieliła swojego patronatu a PTK przyznało uczestnikom wydarzenia aż 8,23 punktów edukacyjnych. Patronat nad kursem roztoczył również Krajowy Konsultant d.s. Kardiologii - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski.
Spotkanie to zgromadziło ponad 100 osób, w tym 80 uczestników z ośrodków kardiologicznych z całego kraju i aż 19 wykładowców - w tym wiele autorytetów w leczeniu przy pomocy stałą stymulacją serca jak: prof. Andrzej Kübler, doc. Jacek Lelakowski (Kraków), doc. Katarzyna Bieganowska (Warszawa), dr Grażyna Kübler (Wrocław), dr Michał Chudzik (Łódź), dr Paweł Dąbrowski (Zamość), dr Oskar Kowalski (Zabrze), dr Jacek Kuśnierz (Warszawa), dr Jakub Machejek (Kraków), dr Dariusz Michałkiewicz (Warszawa), dr Przemysław Mitkowski (Poznań); dr Włodzimierz Mojkowski (Warszawa), dr Maciej Sterliński (Warszawa) oraz autorzy sprawozdania. Ze względu na specyfikę omawianych zagadnień i nieco interdyscyplinarny aspekt niektórych powikłań stymulacji - do udziału w Kursie zaproszono również prof. dr hab. n. med. Annę Przondo-Mordarską - Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii Lekarskiej (Wrocław), doc. Radosława Pieturę (Lublin) radiologa naczyniowego oraz kardiochirurgów: dr Jarosława Bisa (Katowice) i dr Janusza Jendreja (Lublin).
W słowie wstępnym A. Kutarski podkreślił, że wobec wzrastającej liczby implantacji stymulatorów, ICD w tym układów "wieloelektrodowych" (CRT i CRT-D) oraz wzrostu długości życia pacjentów z tymi układami (więcej zabiegów powtórnych i kolejnych, rosnąca liczba pozostawionych nieczynnych elektrod) będzie rosła liczba powikłań tej terapii. Dlatego też zagadnienie rozpoznawania i leczenia powikłań elektroterapii zasługuje na (coroczną) co najmniej dwudniową ogólnopolską konferencję, która posłużyłaby przedstawieniu i przedyskutowaniu najistotniejszych problemów powikłań stymulacji serca. Kurs poświęcony jest powikłaniom stymulacji serca - zarówno w aspekcie profilaktyki, ich rozpoznawania jak i postępowania leczniczego (w tym usuwaniu "starych" lub/i zainfekowanych elektrod).

Kurs rozpoczął wykład wprowadzający pt. "Powikłania stałej stymulacji serca jako problem o rosnącym znaczeniu" wygłoszony przez doc. J. Lelakowskigo; następnie B. Małecka omówiła tzw. wczesne powikłania stymulacji. Pierwsza sesja poświęcona została głownie najważniejszemu zagadnieniu jaki stanową elektrodopochodne ("odelektrodowe") powikłania stymulacji serca. Omówiono w niej różnice pomiędzy elektrodami pasywnymi i wkrętkowymi w aspekcie powikłań stymulacji (J. Machejek), znaczenia typu, rodzaju i konstrukcji elektrody w aspekcie późnych powikłań stymulacji (M. Chudzik), znaczenia typu, rodzaju i konstrukcji elektrody w aspekcie ich usuwalności (A. Kutarski), problem wewnątrznaczyniowych uszkodzeń elektrod (W. Mojkowski) oraz znaczenie lokalizacji stymulatora i pętli elektrod w aspekcie odległych powikłań stymulacji (P. Dąbrowski). Z referatów i późniejszej dyskusji wynika, że pomimo postępu technicznego elektrody stanowią najsłabszy element układu stymulującego i źródło / element zwłaszcza późnych (odległych) powikłań stymulacji.
Druga sesja poświęcona została infekcyjnym powikłaniom stymulacji serca zarówno przewlekłym infekcjom miejscowym jak i bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia. Omówiono kolejno późne powikłania stymulacji serca i rozpoznawanie bakteryjnego zapalenia wsierdzia (J. Lelakowski), podstawowe zasady postępowania w bakteryjnym zapaleniu wsierdzia u pacjenta ze stymulatorem serca (P. Mitkowski), przedyskutowano zasady postępowania antyseptycznego przy implantacji i reoperacji układu stymulującego (D. Michałkiewicz); dyskusja wykazała wiele zasadniczych różnic postępowania (stosowanie antybiotykoterapii, środków antyseptycznych itp.) w różnych ośrodkach (stosowanie antybiotykoterapii, środków antyseptycznych itp.). W dalszej części tek równie ważnej sesji przedstawione zostały zasady antybiotykoterapii przy ostrych i przewlekłych infekcjach układu stymulującego (A. Przondo-Mordarska), omówiony rzadko spotykany (czy rzadko rozpoznawany ?!) problem grzybiczego zapalenia wsierdzia (G. Kübler) oraz przedstawiono punkt widzenia mikrobiologa na grzybicze zapalenie wsierdzia (A. Przondo-Mordarska).
W kolejnej trzeciej już sesji omówiono specyfikę i odrębności powikłań stymulacji u dzieci i młodzieży (K. Bieganowska), zagadnienie powstawania "skrzeplin" na elektrodach wewnatrzsercowych stanowiących następstwo leczenia stymulatorem/defibrylatorem serca (M. Sterliński). W koreferacie do ostatniego wystąpienia A. Kutarski sugerował powiązane zjawiska wewnątrzsercowych przetarć osłonek elektrod ze zjawiskiem echokardiograficznego obrazu "pogrubienia elektrod" bądź "skrzeplin" czy "wegetacji" oraz udział tego zjawiska w patomechaniźnie bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Sesję zakończył wykład podsumowujący drogi postępowania pozwalające ograniczyć częstość występowania powikłań stymulacji (O. Kowalski).
Po wspólnej uroczystej kolacji większość uczestników kursu spotkała się ponownie na nieformalnej (ale tradycyjnej na naszych spotkaniach) trzygodzinnej sesji nocnej, podczas której przedstawiano interesujące powikłania stymulacji serca (M Gułaj, J. Kuśnierz, G. Michałkiewicz i A Kutarski).
Drugi dzień kursu rozpoczęła sesja poświęcona niechirurgicznym sposobom usuwanie "starych" i/lub zainfekowanych elektrod wewnątrzsercowych, w której przedstawiono wskazania, przeciwwskazania i ogólne zasady usuwanie elektrod wewnątrzsercowych (P. Mitkowski), technikę i aspekty praktyczne usuwanie elektrod (A. Kutarski). W dalszej części sesji omówiono dalsze postępowanie z pacjentem po odelektrodowym zapaleniu wsierdzia z usuniętymi elektrodami (D. Michałkiewicz) i kiedy usuwamy "stare" elektrody a kiedy prosimy kardiochirurga? (P. Mitkowski). Dyskusja skoncentrowała się na znaczeniu obecności i wielkości wegetacji stwierdzanych w TEE w wyborze postępowania; wynikło z niej, że w ostatnich latach chyba nieco przeceniano znaczenie obecności umiarkowanie (1,5 cm ? 2? cm) dużych wegetacji w aspekcie kierowania pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych (zwłaszcza tych z dużymi obciążeniami kardiologicznymi).
Kolejna sesja dotyczyła kardiochirurgicznego usuwania "starych" i/lub zainfekowanych elektrod wewnątrzsercowych. Zasady i doświadczenia ośrodka katowickiego przedstawił dr J. Bis a lubelskiego dr J. Jendrej. Następnie zaproponowano zasady współpracy kardiologa z kardiochirurgiem przy usuwaniu elektrod wewnątrzsercowych sugerując dwuczasowe wykonywanie zabiegów (A. Kutarski). W dalszej części sesji przedstawiono aspekty praktyczne stałej lewokomorowej stymulacji epikardialnej (J. Bis) oraz optymalne miejsca lokalizacji epikardialnych elektrod przedsionkowych i komorowych u pacjentów z o bez niewydolności serca z punkty widzenia kardiologa (A. Kutarski). Długa dyskusja dotyczyła zasad współpracy kardiologa i kardiochirurga podczas leczenia pacjenta z układem stymulującym i infekcyjnym zapaleniem wsierdzia.
Ostatnia sesja spotkania poświęcona była elektrodopochodnej niedrożności dużych żył, w tym zespołowi żyły głównej górnej, do której obszerny referat wprowadzający wygłosił doc. J. Lelakowski. Największe zainteresowania uczestników wzbudził wykład doc. R. Pietury z Lublina, który przedstawił możliwości radiologii / kardiologii interwencyjnej. W tym możliwości udrażniania, wykonywania plastyki i stentowania pnia ramienno-głowowego i żyły głównej górnej jak również (przy okazji) - możliwości usuwania zagubionych w układzie żylnym elektrod i cewników. Następnie po raz kolejny powracano do nowo zaobserwowanego zjawiska przetarć elektrod w obrębie serca stanowiącego niedoceniane niebezpieczeństwo stymulacji wielomiejscowych (A. Kutarski). Kurs zakończył wykład o sposobach przezżylnej implantacji elektrod do stałej stymulacji przez żyłę udową u pacjentów z niedrożną żyłą główną górną Jacek Kuśnierz.
Ten praktyczno/kliniczny blok tematyczny stanowił zakończenie kursu, którego uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa wraz z 8,2 punktami dydaktycznymi przyznanymi przez Komisję ds. Szkoleń i Specjalizacji PTK. Tradycyjną już fotorelację z Kursu, przedstawiającą również uroki miejsca spotkania można zobaczyć na stronie www.ptkardio.lublin.pl
Każdego roku przybywa w Polsce kilka nowych ośrodków implantujących stymulatory i spore grono młodych lekarzy, którzy po raz pierwszy spotykają się realiami stałej stymulacji serca; tym samym przybywa chętnych do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie. O zapotrzebowaniu na tego typu szkolenia świadczy liczba zgłoszeń - zawsze przekraczająca organizacyjne możliwości przyjęcia wszystkich chętnych. Świadczy również o tym zawsze pełna sala wykładowa np. o godz. 20-tej, podczas tych i poprzednich spotkań; o niepowtarzalnej atmosferze kursu i tym razem świadczyły liczba zgromadzonych i żywe dyskusje podczas pozaprogramowych spotkań nocnych (w godz. 11 PM -2 AM).
Mamy nadzieję, że wiedza wywieziona przez uczestników Kursu znacząco przyczyni się do lepszego rozpoznawania u leczenia powikłań stymulacji serca.
Pozytywnie opinie Uczestników Kursu umocniły nasze wcześniejsze zamierzenia by kontynuować nasze spotkania wczesno-letnie; za miejsce kolejnego spotkania dotyczącego powikłań elektroterapii za rok wybierano kolejne piękne miejsce -Zamek w Niepołomicach. Mamy nadzieję, że spotkania te staną się już ogólnopolską cykliczną imprezą, stanowiącą kolejne tematyczne "forum" mniej i bardziej doświadczonych lekarzy. Jeżeli nie stanie nic na przeszkodzie, spotkamy się ponownie w roku 2008 w równie pięknym, choć innym - pałacu.
Andrzej Kutarski, Barbara Małecka, Michał Chudzik

sprawozdanie

do góry>>>